Enheten för marknadstillträde

Enheten för marknadstillträde har följande uppgifter:

 • allmänna frågor som gäller marknadstillträde, inkl. samordning av arbetet mot handelshinder och genomförandet av handelsavtal
 • underlättande av handeln, tulltekniska frågor och ursprungsregler
 • tekniska handelshinder 
 • varuhandel, inkl. industri- och jordbruksprodukter, samt regleringsfrågor som rör dessa, sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS)
 • handelspolitiska skyddsinstrument, inkl. antidumpnings- och utjämningstullar, skyddsåtgärder, förordningen om handelshinder (TBR)
 • immateriella rättigheter
 • offentlig upphandling
 • statliga stöd
 • sektorspecifika ekonomiska sanktioner
 • marknadstillträdesfrågor och handelspolitisk rådgivning som rör Ryssland, det övriga Eurasien och länderna i Asien
 • sektorspecifika handelspolitiska frågor, inkl. stål
 • teknikens kommersiella och ekonomiska aspekter och samordning av avdelningens tekniksynpunkter, förvaltning av internet

E-post

 • KPO-20@gov.fi

Postadress

Enheten för marknadstillträde
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Sanna Selin
Enhetschef
 • +358 295 350 612
Jukka Nikulainen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 485
Iris Hiltunen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 426
Janne Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 072
Petri Kuurma
Handelsråd
 • +358 295 351 427
Mary-Anne Nojonen
Handelsråd
 • +358 295 351 494
Sara Ohls
Handelsråd
 • +358 295 351 130
Kasperi Ranta
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 076

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.