Enheten för marknadstillträde

Enheten för marknadstillträde har följande uppgifter:

 • allmän importpolitik
 • ärenden som gäller industriprodukters marknadsinträde
 • frågor gällande dumpning och utjämningstullar samt skyddsåtgärder
 • frågor gällande tekniska handelshinder
 • ärenden gällande främjande av export och investeringar samt internationalisering av företag
 • rådgivning och stöd till Europaavdelningen och Östavdelningen i handelspolitiska frågor
 • underlättande av import från utvecklingsländer
 • informationssamhället.

E-post

 • tuo-20@formin.fi

Postadress

Enheten för marknadstillträde
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

Tuuli-Maaria Aalto
Enhetschef
 • +358 295 350 633
 • +358 40 352 0463
Juuli Hakulinen
Assistent
 • +358 50 477 7319
Saara Harju
Attaché
 • +358 295 350 319
Heli Honkapää
Handelsråd
 • +358 295 351 455
Lauri Kangasniemi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 29 535 0262
Kristiina Kauppinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 826
Petri Kuurma
Handelssekreterare
 • +358 295 351 427
Sara Ohls
 • +358 295 351 130
Heli Siikaluoma
Handelsråd
 • +358 295 351 133
Helena Silvonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 134
Sonja Tamminen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 361

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.