Enheten för marknadstillträde

Enheten för marknadstillträde har följande uppgifter:

 • Allmänna frågor som gäller marknadstillträde, inkl. samordning av arbetet mot handelshinder
 • Genomförande av handelsavtal
 • Underlättande av handeln, tulltekniska frågor och ursprungsregler 
 • Varuhandel, inkl. industri- och jordbruksprodukter, samt regleringsfrågor som rör dessa, sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS)
 • Handelspolitiska skyddsinstrument, inkl. skyddsåtgärder (TDI), instrument mot tvång (ACI), instrument för internationell upphandling (IPI)
 • Immateriella rättigheter
 • Offentlig upphandling
 • Statliga stöd
 • Kommersiella och ekonomiska aspekter inom standardiseringen
 • Sektorspecifika ekonomiska sanktioner
 • Kommersiella och ekonomiska aspekter inom tekniken, förvaltning av internet
 • Sektorspecifika handelspolitiska frågor, inklusive stål
 • Utrikeshandel och försörjningsberedskap
 • Handelspolitiska frågor som rör länderna i Asien, Centralasien, Östeuropa samt Ryssland

E-post

 • KPO-20@gov.fi

Postadress

Enheten för marknadstillträde
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Sanna Selin
Enhetschef
 • +358 295 350 612
Jukka Nikulainen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
Janne Hirvonen
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 072
Petri Kuurma
Handelsråd
Handelspolitik
 • +358 295 351 427
Aleksi Kuusisto
Handelsråd
Handelspolitik
 • +358 295 350 234
Linda Kärkkäinen
Attaché
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 698
Julia Lintunen
Handelsråd
 • +358 295 350 581
Mary-Anne Nojonen
Handelsråd
Handelspolitik
 • +358 295 351 494

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.