Enheten för marknadstillträde

Enheten för marknadstillträde har följande uppgifter:

 • varuhandel, inklusive industri- och jordbruksprodukter, råvaror och livsmedel samt regleringsfrågor som rör dessa
 • tekniska handelshinder
 • underlättande av handeln, tulltekniska frågor och ursprungsregler
 • allmänna frågor som gäller marknadstillträde, inklusive samordning av arbetet mot handelshinder och genomförandet av handelsavtal
 • Storbritanniens utträde ur EU inklusive samordning och sektorsansvar i anslutning till EU:s och Storbritanniens kommande handelsförbindelser
 • handelspolitiska skyddsinstrument, t.ex. antidumpnings- och utjämningstullar, skyddsåtgärder, förordningen om handelshinder (TBR) och EU:s allmänna preferenssystem (GSP)
 • tvistlösning inom WTO och bilaterala handelsavtal, med undantag för investeringstvister
 • marknadstillträdefrågor som rör Ryssland
 • sektorspecifika handelspolitiska frågor (t.ex. skog, stål och textil)
 • förvaltningen av internet
 • vissa separat överenskomna analys- och utredningsuppdrag och juridiska frågor.

E-post

 • kpo-20@formin.fi

Postadress

Enheten för marknadstillträde
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Sanna Selin
Enhetschef
 • +358 295 350 612
Jukka Nikulainen
Ambassadråd
 • +358 295 350 485
Petri Kuurma
Handelsråd
 • +358 295 351 427
Mari Lankinen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 642
Sonja Lavonen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 214
Mary-Anne Nojonen
Handelsråd
 • +358 295 351 494
Ville Vuorensola
 • +358 295 350 384

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.