Reseförsäkring 

Vi rekommenderar att man alltid tecknar en privat reseförsäkring, eftersom det europeiska sjukvårdskortet som kan användas inom EU-området inte täcker specialistvård eller kostnader för hemsändning som krävts vid sjukdoms- och dödsfall.

De som utövar olyckskänsliga specialgrenar (såsom till exempel djupdykning, bergsklättring, störtlopp) och de som reser till riskkänsliga områden rekommenderas dessutom se till att försäkringsskyddet är tillräckligt omfattande.

Vid ett sjukdomsfall lönar det sig att ta kontakt med försäkringsbolagets skadejour. De kan ge anvisningar för hur du ska handla, ta kontakt med den vårdande läkaren och vid behov ordna hemsändning för patienten.

Om du behöver konsulär hjälp i en nödsituation, tag kontakt med den finländska beskickningen eller honorärkonsulen utomlands. Såvida Finland inte har någon egen beskickning i landet kan du också vända dig till vilken som helst annat EU-lands beskickning.  

 

 

På vår webbplats