Nationella säkerhetsmyndigheternas handbok för företag 

Handboken ger anvisningar åt finländska företag som deltar eller planerar att delta i upphandlingar där de får tillgång till en myndighets säkerhetsklassificerade material.

Dylika upphandlingar styrs i allmänhet av säkerhetskrav med hjälp av vilka myndigheten vill försäkra sig om att säkerhetsklassificerad information skyddas på ett tillbörligt sätt under hela anbudsförfarandet.

I handboken beskrivs de vanligaste säkerhetskraven i samband med inhemska och internationella upphandlingar. Handboken fungerar som ett hjälpmedel under de olika faserna i upphandlingsprocessen och ger praktisk handledning i takt med att projektet framskrider.

Företagen kan tillämpa anvisningarna i handboken också i deras interna säkerhetsplanering.