Finlandsfrämjande tjänster

Finlandsbilden är en gemensam angelägenhet för alla finländare och Finlandsvänner. Utrikesministeriet producerar och upprätthåller tjänster med vilkas hjälp också du kan berätta om Finland ute i världen.

Nätverket ThisisFINLAND

Nätverket ThisisFINLAND produceras på engelska, ryska, kinesiska, franska, spanska, portugisiska, tyska och arabiska.

Man kan fritt använda sig av webbplatsens många artiklar och övriga material när man ägnar sig åt Finlandsfrämjande.

Webbplatsen förnyades under år 2015. När den blev klar öppnades det också ett verktygspaket för Finlandsfrämjande, Finland Toolbox(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Där hittar du fotografier, videofilmer, infografer och färdiga presentationer som vem som helst som vill informera om Finland kan använda sig av.

ThisisFINLAND i de sociala medierna

Utrikesministeriet publicerar material om vår offentliga diplomati på engelska, ryska och kinesiska i de sociala medierna. Också andra kan använda sig av våra kanaler för att dela Finlandsfrämjande innehåll.

Tryckt material

Det tryckta material vi erbjuder är tidningen This is FINLAND Magazine (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)som fokuserar på finlandsfrämjande samt broschyrer om ämnen som är viktiga för den offentliga diplomatin. Det tryckta materialet är begränsat eftersom det i princip produceras för utrikesförvaltningens och nära anknutna intressegruppers eget bruk.

Man kan fråga efter tryckt material för att använda vid mässor och journalisters besök i Finland på adressen vie-50@formin.fi.

Videofilmer

Finland Promotion Board har producerat videofilmer om Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). De får fritt användas vid olika evenemang.

Besök av journalister och påverkare

Tillsammans med sina samarbetsparter förverkligar utrikesministeriet hundratals journalist- och påverkarbesök i Finland varje år. Journalisterna är bland annat intresserade av den finländska skolan, maten, miljön och det arktiska kunnandet samt start up-verksamhet.

Inom de kreativa branscherna är det främst formgivning, arkitektur och musik som intresserar.

Utbildningsprogrammet thisisFINLAND Foreign Correspondents’ Program är avsett för unga utländska journalister. Det pågår i 3–4 veckors tid och har ordnats sedan 1990.

Mera information får du av utrikesministeriets kommunikationsavdelning på adressen VIE-40@formin.fi.