EU:s projekt för utveckling av förvaltningen 

Twinning- och TAIEX-projekt är en viktigt redskap för att stärka EU:s kandidatländers och möjliga kandidatländers förutsättningar för medlemskap.

Utrikesministeriet samordnar Twinning och TAIEX i Finland.

Ett Twinningprojekt kan genomföras av en organisation inom den offentliga förvaltningen eller någon annan offentlig aktör som godkänts av Europeiska kommissionen. Också TAIEX-projekten är riktade till aktörer inom den offentliga förvaltningen.

Nationella Twinning och TAIEX-teamet

 

Personal

Kontakt: Twinning@gov.fi 

Postadress

Nationella Twinning och TAIEX-teamet
Utrikesministeriet, PB 176
00023 Statsrådet

Besöksadress

Maringagatan 22 C, 00160 Helsingfors