Finland fokuserar på handelssamarbete i Zambia

Det bilaterala utvecklingssamarbetet mellan Finland och Zambia håller på att avslutas och Finland fokuserar på att stärka handelssamarbetet med Zambia.

Zambiska arbetare med hjälmar på.

Finlands sista utvecklingssamarbetsprojekt pågår i Zambia. Genom projektet utvecklas kompetensen hos små och medelstora företag i Zambia för att de ska kunna erbjuda arbetstillfällen och betala skatter. Samtidigt får finländska företag fler lokala samarbetspartner som har kapacitet som gör det möjligt att öka handeln. Biståndet kanaliseras inte via Zambias regering.

Zambia är fortsättningsvis ett politiskt stabilt och tryggt land. Den ekonomiska tillväxten förväntas tillta efter en långsammare tillväxtperiod, särskilt när världsmarknadspriserna på koppar stiger. Tillväxten försvåras dock av landets tunga skuldbörda, och därför blir Zambia tvunget att genomgå skuldsanering.

Höjningen av råvarupriserna förbättrar Zambias möjligheter att uppnå målet att bli ett medelinkomstland före 2030. Zambias ekonomi utmanas av ekonomins ensidighet, det stora beroendet av kopparexporten och en befolkningstillväxt som hör till de snabbaste i världen. Över hälften av zambierna lever i fattigdom. Den kraftiga ekonomiska ojämlikheten bidrar till att bromsa upp den sociala och samhälleliga utvecklingen.

Zambia har länge varit ett partnerland i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete. Att göra ländernas relationer mångsidigare har varit ett gemensamt mål redan i flera år, och i synnerhet handelsrelationerna har blivit viktigare. Man strävar också efter att stärka den politiska dialogen och samarbetet i internationella forum. 

Finland inleder inte något nytt landprogram för utvecklingssamarbete i Zambia efter att programmet för 2016–2019 har avslutats. Av Finlands utvecklingssamarbetsprojekt pågår fortfarande ett program för den privata sektorn (Accelerated Growth for SME’s in Zambia). Projektet pågår 2018–2022.

Tidigare har Finlands utvecklingssamarbete i Zambia också fokuserat bland annat på skogs- och naturresurssektorn och socialsektorn. Högskolesamarbete har understötts genom programmet HEI ICI.

Handelssamarbete

Det årliga värdet av handeln mellan Finland och Zambia har under de senaste åren varierat mellan 20 och 40 miljoner euro, varav största delen härstammar från maskiner, apparatur och transportmedel för gruvindustrin i Zambia.

Finländska företags intresse för Zambia har ökat under den senaste tiden. Finländarna är speciellt intresserade i bland annat förnybar energi, jord- och skogsbruk, byggande, IKT, utbildning samt gruv- och miljöteknik. 

Finländska företag och Finnfund har också gjort investeringar i Zambia. Finlands ambassad i Zambia har ordnat Finnish Week of Business-evenemang under de senaste åren, och i evenemanget, som ordnades virtuellt i april 2021, deltog cirka 300 representanter för finländska och zambiska företag och andra aktörer. 

Team Finland i Zambia 

Finland vill fördubbla sin handel med de afrikanska länderna från 2020 till 2030, och under samma period är målet också att betydligt öka finländska företags investeringar i Afrika och tvärtom.

Finland och Zambia söker metoder för att utöka de ekonomiska relationerna mellan länderna. I Team Finland-verksamheten används finansieringsinstrument för handelssamarbete.

Team Finlands nätverk i Zambia(Länk till en annan webbplats.)