Kontaktinformation

Utrikesministeriet

Postadress:
Utrikesministeriet, PB 176
00023 Statsrådet, Finland

Statsrådets växel: +358 295 16001
Telefax: +358 9 629 840 eller 1605 5799

E-post: kirjaamo.um@formin.fi

Jour (24/7)

+358 9 1605 5555

Hjälp till nödställda personer utomlands. Samtalen bandas in.
E-post: paivystys.um@formin.fi

Frågor om visum: visas.mfa@formin.fi
 

Läs mer om jourverksamheten

Jourtjänst för medier (24/7)

Utanför tjänstetid: kontakta mediejouren på tfn 040 551 65 71

Under tjänstetid: kontakta enheten för aktualitetskommunikation

Läs mer om medietjänster

Kundservice

Schengen-visum till Finland

Läs mer om att ansöka om visum till Finland

 

Rådgivning i ärenden som gäller uppehållstillstånd och visering under tjänstetid: telefon +358 295 16001 eller per e-post visas.mfa@formin.fi.

 

Visum till utlandet: Fråga mållandets ambassad eller konsulat

Legalisering av dokument

 • Tills vidare sköts legaliseringen av finländska dokument enbart per post. Skicka dina dokument och dina kontaktuppgifter till adressen Utrikesministeriet, KPA-40 / Legaliseringar, PB 176, 00023 Statsrådet.
 • E-mail legalizations@formin.fi
 • Postadress
  Utrikesministeriet
  KPA-40 Legaliseringar
  PB 176
  00023 STATSRÅDET

 

Diplomat- och tjänstepass, tjänstevisum


Utrikesministeriets organisation

Utrikesministeriet leds av utrikesministern, som är chef för ministeriet. Utrikesministeriets högsta tjänstemannaledning består av en statssekreterare som är kanslichef och av fyra understatssekreterare.

I statsminister Antti Rinnes regering finns tre ministrar med ansvarsområden som hör till utrikesministeriet.

Ministrar

Pekka Haavisto
Utrikesminister
     
    Ville Skinnari
    Utvecklings- och utrikeshandelsminister
        
       Thomas Blomqvist
       Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

          Registratorskontoret

          Registrering av inkommande handlingar.

          Riddargatan 2 B, kundservice kl. 8.00–16.15
          e-post: kirjaamo.um(at)formin.fi
          tfn: 0295 351 861 Obs! Inga visumförfrågningar eller legalisering av handlingar.

          Handlingar som är adresserade till utrikesministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral, Riddargatan 2 B, 00170 Helsingfors, kundservice kl. 8.00–16.15.

          Utrikesministeriets postadress

          Utrikesministeriet

          PB 176

          00023 Statsrådet

          Utrikesministeriets besöksadress

          Maringatan 22

          00160 Helsingfors

          Gäster utanför utrikesministeriet tas emot via antingen F- eller G-byggnadens kontrollrum. Entrétjänsten betjänar vardagar kl. 7.45–16.45.

          G-byggnaden, kontrollrum:

          Maringränden 3 G

          tfn. +358 295 160819

          F-byggnaden, kontrollrum:

          Marinkasernsgatan 5 F

          tfn. +358 295 160912

          Utrikesministeriets kontaktuppgifter på teckenspråk