Kontaktinformation

Utrikesministeriet

Postadress:
Utrikesministeriet, PB 176
00023 Statsrådet, Finland

Statsrådets växel: +358 295 16001
Telefax: +358 9 629 840 eller 1605 5799

E-post: kirjaamo.um@formin.fi

Jour (24/7)

+358 9 1605 5555

Hjälp till nödställda personer utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen bandas in. E-post paivystys.um@formin.fi.

Läs mer om jourverksamheten

Jourtjänst för medier (24/7)

Utanför tjänstetid: kontakta mediejouren på tfn 040 551 65 71

Under tjänstetid: kontakta enheten för aktualitetskommunikation

Läs mer om medietjänster

Kundservice

Schengen-visum till Finland

Läs mer om att ansöka om visum till Finland

 

Rådgivning i ärenden som gäller uppehållstillstånd och visering under tjänstetid: telefon +358 295 16001 eller per e-post visas.mfa@formin.fi.

 

Visum till utlandet: Fråga mållandets ambassad eller konsulat

Legalisering av dokument

 • Tills vidare sköts legaliseringen av finländska dokument enbart per post. Skicka dina dokument och dina kontaktuppgifter till adressen Utrikesministeriet, KPA-40 / Legaliseringar, PB 176, 00023 Statsrådet.
 • E-mail legalizations@formin.fi
 • Postadress
  Utrikesministeriet
  KPA-40 Legaliseringar
  PB 176
  00023 STATSRÅDET

 

Diplomat- och tjänstepass, tjänstevisum


Utrikesministeriets organisation

Utrikesministeriet leds av utrikesministern, som är chef för ministeriet. Utrikesministeriets högsta tjänstemannaledning består av en statssekreterare som är kanslichef och av fyra understatssekreterare.

I statsminister Antti Rinnes regering finns tre ministrar med ansvarsområden som hör till utrikesministeriet.

Pekka Haavisto
Utrikesminister
 
Ville Skinnari
Utvecklings- och utrikeshandelsminister
 
Thomas Blomqvist
Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet

Registratorskontoret

Registrering av inkommande handlingar.

Riddargatan 2 B, kundservice kl. 8.00–16.15
e-post: kirjaamo.um(at)formin.fi
tfn: 0295 351 861 Obs! Inga visumförfrågningar eller legalisering av handlingar.

Handlingar som är adresserade till utrikesministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral, Riddargatan 2 B, 00170 Helsingfors, kundservice kl. 8.00–16.15.

Besöksadresser

 • Avdelningen för Afrika och Mellanöstern och östavdelningen: Kanalgatan 3 B
 • Avdelningen för Amerika och Asien samt utvecklingspolitiska avdelningen: Kyrkogatan 12
 • Europaavdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer, politiska avdelningen och allmänhetstjänsterna: Södra Esplanaden 4
 • Administrativa tjänsterna: Södra Esplanaden 4, Kanalgatan 3,  Marinkasernsgatan 5
 • Rättstjänsten och protokolltjänsterna: Maringatan 22
 • Kommunikationsavdelningen: Kanalgatan 3 C

Utrikesministeriets kontaktuppgifter på teckenspråk