Utrikesministeriet

Postadress: 
Utrikesministeriet, PB 176
00023 Statsrådet, Finland

Statsrådets växel: +358 295 16001
Telefax: +358 9 629 840 eller 1605 5799

E-post: kirjaamo.um@formin.fi

Jour (24/7)

+358 9 1605 5555

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen bandas in. E-post paivystys.um@formin.fi.

Registerbeskrivning (PDF, 8 kB)

Läs mer om jourverksamheten

Jourtjänst för medier (24/7)

Utanför tjänstetid: kontakta mediejouren på tfn 040 551 65 71

Under tjänstetid: kontakta enheten för aktualitetskommunikation

Enheten för aktualitetskommunikation

Kundservice

Legalisering av dokument

 

 • Kundservice: må-on kl 9.00-12.00.
 • Besöksadress Kanalgatan 3 B, andra våning
 • E-mail legalizations@formin.fi
 • Postadress
  Utrikesministeriet
  KPA-40 Legaliseringar
  PB 176
  00023 STATSRÅDET

Diplomat- och tjänstepass, tjänstevisum

 • Besöksadress Kanalgatan 3 B, andra våning
 • Kundservice må–on kl. 9.00–12.00 
 • Med tidsbokning må-on kl. 13.00-15.00
 • E-mail virkapassit.um@formin.fi
 • Tfn 09 160 552 16, 0295 351 080, 0295 350 138 och 0295 351 085.

Utrikesministeriets organisation

Utrikesministeriet leds av utrikesministern, som är chef för ministeriet. Utrikesministeriets högsta tjänstemannaledning består av en statssekreterare som är kanslichef och av fyra understatssekreterare.

I statsminister Juha Sipiläs regering finns tre ministrar med ansvarsområden som hör till utrikesministeriet.

Timo Soini
Timo Soini
Utrikesminister
Anne-Mari Virolainen
Anne-Mari Virolainen
Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne Berner
Anne Berner
Ministern för nordiskt samarbete

Registratorskontoret

Riddargatan 2 B, kundservice kl. 8.00–16.15
e-post: kirjaamo.um(at)formin.fi
tfn: 0295 351 861

Handlingar som är adresserade till utrikesministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral, Riddargatan 2 B, 00170 Helsingfors, kundservice kl. 8.00–16.15.

Utländska beskickningar i Helsingfors kan också i fortsättningen sända sina handlingar till utrikesministeriets distributionscentral i Sjöekipaget.

Besöksadresser

 • Politiska avdelningen, rättstjänsten, allmänhetstjänsterna, protokolltjänsterna och östavdelningen: Maringatan 22, Marinkasernsgatan 5 F
 • Avdelningen för Afrika och Mellanöstern: Kanalgatan 3 B
 • Avdelningen för Amerika och Asien samt utvecklingspolitiska avdelningen: Kyrkogatan 12
 • Administrativa tjänsterna: Kanalgatan 3 B
 • Administrationsdirektören, personaldirektören, personalenheten, enheten för personalutveckling: Södra Esplanaden 4
 • Avdelningen för externa ekonomiska relationer, Europaavdelningen och ekonomienheten: Södra Esplanaden 4
 • Kommunikationsavdelningen: Kanalgatan 3 C