Utrikesministeriet

Postadress: 
Utrikesministeriet, PB 176
00023 Statsrådet, Finland

Statsrådets växel: +358 295 16001
Telefax: +358 9 629 840 eller 1605 5799

Jour (24/7)

+358 9 1605 5555

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen bandas in.

Registerbeskrivning (PDF, 8 kB)

Läs mer om jourverksamheten

Jourtjänst för medier (24/7)

Utanför tjänstetid: kontakta mediejouren på tfn 040 551 65 71

Under tjänstetid: kontakta enheten för aktualitetskommunikation

Enheten för aktualitetskommunikation

Kundservice

Legalisering av dokument

 • Kundservice: må-to kl 9.00-11.00.
 • Besöksadress Marinkasernsgatan 5 D
 • E-mail legalizations@formin.fi
 • Postadress
  Utrikesministeriet
  KPA-40 Legaliseringar
  PB 423
  00023 STATSRÅDET

Diplomat- och tjänstepass

 • Besöksadress Marinkaserngatan 5 F
 • Kundservice må–fr kl. 9.00–12.00
 • Med tidsbokning kl. 13.00-15.00

Utrikesministeriets organisation

Utrikesministeriet leds av utrikesministern, som är chef för ministeriet. Utrikesministeriets högsta tjänstemannaledning består av en statssekreterare som är kanslichef och av fyra understatssekreterare.

I statsminister Juha Sipiläs regering finns tre ministrar med ansvarsområden som hör till utrikesministeriet.

Timo Soini
Timo Soini
Utrikesminister
Anne-Mari Virolainen
Anne-Mari Virolainen
Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne Berner
Anne Berner
Ministern för nordiskt samarbete

Registratorskontoret

Riddargatan 2 B, kundservice kl. 8.00–16.15
e-post: kirjaamo.um(at)formin.fi
tfn: 0295 351 861

Handlingar som är adresserade till utrikesministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral, Riddargatan 2 B, 00170 Helsingfors, kundservice kl. 8.00–16.15.

Utländska beskickningar i Helsingfors kan också i fortsättningen sända sina handlingar till utrikesministeriets distributionscentral i Sjöekipaget.

Besöksadresser

 • Politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer, rättstjänsten, allmänhetstjänsterna, protokolltjänsterna, Europaavdelningen och östavdelningen: Maringatan 22, Marinkasernsgatan 5 F
 • Avdelningen för Amerika och Asien samt utvecklingspolitiska avdelningen: Kyrkogatan 12
 • Administrativa tjänsterna och Avdelningen för Afrika och Mellanöstern: Kanalgatan 3 B
 • Kommunikationsavdelningen och ekonomienheten: Kanalgatan 3 C
 • Personalutveckling: Kanalgatan 4 A (anmälan på Skatuddskajen 3)