Brexit och medborgare

EU och Storbritannien slutförde förhandlingarna om handels - och samarbetsavtalet 24.12.2020.  Avtalet ska kunna tillämpas fr.o.m. 1.1.2021. Den senaste informationen om avtalet finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Sidorna uppdateras för närvarande så att de motsvarar det nya avtalet.

***

Förbindelserna mellan EU och Storbritannien är inne i en övergångsperiod fram till den 31 december 2020. Under övergångsperioden följer Storbritannien EU:s lagstiftning och internationella avtal fullt ut. Dessutom kan EU-medborgare och brittiska medborgare under övergångsperioden resa och vistas i EU och Storbritannien som tidigare.

Genom utträdesavtalet säkerställs att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder under hela sitt liv har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet i enlighet med EU-rätten, om de har bosatt sig i landet i fråga före övergångsperiodens utgång. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020. Den fria rörligheten upphör emellertid för de EU-medborgare och brittiska medborgare som flyttar först efter den 31 december 2020. Detta innebär att deras rätt till inresa och andra rättigheter begränsas.

Förhandlingar om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien förs under övergångsperiodens gång.