Brexit och medborgare

EU-medborgarnas fria rörlighet mellan EU och Storbritannien upphörde efter Storbritanniens utträde ur EU:s inre marknad den 31 december 2020. Genom utträdesavtalet tryggas rättigheterna för  EU-medborgare som flyttat till Storbritannien och för brittiska medborgare som flyttat till EU-länder före den 31 december 2020.

Rörligheten för personer mellan EU-länder och Storbritannien har ändrats

  • Gränskontroller har införts
  • Det finns inget pass för sällskapsdjur
  • Visumfria resor till Storbritannien om resan räcker under 6 månader
  • Visum krävs om resan varar längre än 6 månader
  • Ändringar i rätten att arbeta, studera och bo i landet
  • Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer gäller inte längre
  • Ändringar i tillåtet bagage
  • Roamingavgifter, d.v.s. priserna för användning av mobiltelefon i Storbritannien kan stiga och det kan tas ut en tilläggsavgift för dataöverföring.

Resor

Ändringar i rättigheterna för resenärer.

Konsumenthandel och köp mellan EU-länder och Storbritannien

När du beställer varor från Storbritannien måste du från och med den 1 januari 2021 förtulla alla försändelser och betala mervärdesskatt, som i allmänhet är 24 procent. Du kan också bli tvungen att betala en tullavgift för en försändelse till Storbritannien.

Storbritanniens deltagande i EU-program

  • Deltar inte i Erasmus
  • Deltar i Horisont Europa i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i handels- och samarbetsavtalet

Storbritannien deltar inte längre i samarbetet inom ramen för Erasmus+. Storbritannien har i stället meddelat att landet ska inrätta ett eget utbytesprogram.

Social trygghet

Avsikten med handels- och samarbetsavtalet är att trygga vissa rättigheter för finska och brittiska medborgare. Detta gäller EU-medborgare som arbetar i Storbritannien eller reser eller flyttar dit samt brittiska medborgare som arbetar inom EU eller reser eller flyttar till ett EU-land efter den 1 januari 2021.