Brexit och medborgare

Utträdesavtalet innehåller också bestämmelser om arrangemangen under övergångsperioden. När utträdesavtalet trädde i kraft inleddes en övergångsperiod som räcker till den 31 december 2020. Under övergångsperioden kan EU-medborgare och brittiska medborgare  resa och vistas i EU och Storbritannien som tidigare.

Genom utträdesavtalet säkerställs också att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet i enlighet med EU-rätten under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga innan övergångsperioden är till ända. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020. Den 1 januari 2021 upphör den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien och rätten till inresa och andra rättigheter begränsas.