Brexit och medborgare

EU-medborgarnas fria rörlighet mellan EU och Storbritannien upphörde efter Storbritanniens utträde ur EU:s inre marknad den 31 december 2020.  Genom utträdesavtalet tryggas rättigheterna för  EU-medborgare som flyttat till Storbritannien och för brittiska medborgare som flyttat till EU-länder före den 31 december 2020.

I handels- och samarbetsavtalet avtalas om visumfria resor och vistelser i Storbritannien och EU. För närvarande kan brittiska medborgare besöka Schengenområdet utan visum i högst 90 dagar under en period på 18o dagar. EU-medborgare kan resa till Storbritannien och vistas där i sex månader utan visum. För längre vistelser eller arbete kan det behövas uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets myndigheter innan du reser. Information om Storbritanniens inresebestämmelser finns på den brittiska regeringens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).