Utrikes- och säkerhetspolitik i internationella organisationer

Påverkan genom internationella organisationer är en viktig del av Finlands utrikespolitik. Finland är en aktiv medlem bland annat i Nato, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Förenta nationerna (FN).