Enheten för konsulära ärenden

Enheten för konsulära ärenden har följande uppgifter:

 • allmän planering, styrning och övervakning rörande konsulära tjänster
 • experthjälp och rådgivning som gäller konsulära tjänster
 • rättsliga frågor och handräckning som gäller konsulära tjänster
 • ärenden som gäller Europeiska unionens konsulära samarbete
 • förrättandet av finska val i utlandet
 • intyg som utfärdas för utländsk myndighet i enlighet med lagen om notarius publicus (420/2014)
 • övriga uppgifter som gäller konsulära ärenden, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet

Anskaffningar av handlingar från utlandet:

Begäran (och möjliga skannade bilagor) kan skickas antingen per e-post till kirjaamo.um@formin.fi eller per post till adressen Utrikesministeriet, PB 176, 00023 Statsrådet. För ytterligare information, kontakta e-post virkatodistus.um@formin.fi eller tel. +358 9 160 55324.

Fax

 • +358 9 160 557 55

Phone

 • +358 295 350 000

E-mail

 • KPA-10@formin.fi

Postaddress

Enheten för konsulära ärenden
PB 415
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 B
MKB1
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392651
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Juha Savolainen
Enhetschef
 • +358 295 351 508
 • +358 9 160 557 39
Andrina Schroderus-Nevalainen
Attaché
Susanna Alakotila
 • +358 295 350 121
Marit Verma
Assistent
 • +358 295 351 903
 • +358 9 160 557 37
Antti Putkonen
Teamledare
 • +358 295 350 126
Ellen Söderman
Säsongarbetare
 • +358 295 350 163

Kris- och biståndsteamet

Virpi Hanhikoski
Ansvarig tjänsteman
brottmål
 • +358 295 350 067
 • +358 9 160 557 35
Johanna Kangasniemi
Ansvarig tjänsteman
understödsärenden
 • +358 295 350 324
 • +358 9 160 557 82
Sari Kilpi
Ansvarig tjänsteman
understödsärenden
 • +358 295 350 644
 • +358 9 160 557 49
Sari Lietsala
Ansvarig tjänsteman
kristeamet, utveckling av konsulära tjänster
 • +358 295 351 802
Hanna-Liisa Peltoniemi
Ansvarig tjänsteman
kristeamet, resesäkerhet
 • +358 295 350 139
 • +358 9 160 551 75
Satu Rasijeff
Ansvarig tjänsteman
kristeamet, storolyckor och beredskapsfrågor
 • +358 295 351 057
 • +358 9 160 557 44
Esa Vallioniemi
Ansvarig tjänsteman
kristeamet, konsulära kommenderingar
 • +358 50 407 1192

Teamet för familjerättsliga ärenden

Henna Harju
Jurist
 • +358 295 351 056
Mona Nyholm-Niemi
Jurist
 • +358 295 350 119
Anne-Maria Marttila
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 239
Hanna Rantala
Jurist
Jani Vuorinen
Assistent, allmänhetstjänster
 • +358 295 351 127

Legaliserings- och handräckningsteamet

Minna-Kaisa Liukko
Jurist
 • +358 295 351 053
Tuula Piirainen
Administrationsansvarig
internationella framställningar om rättshjälp
 • +358 295 351 940
Päivi Pukero
Assistent, allmänhetstjänster
legaliseringar
 • legalizations@formin.fi
 • +358 295 351 085
Päivi Syrjäsuo
Assistent, allmänhetstjänster
legaliseringar
 • +358 295 351 092
Karita Tammi-Kortelainen
Ansvarig tjänsteman
val, internationell handräckning och rättshjälp
 • +358 295 351 060

Jourcenter

Phone

 • +358 9 160 555 55

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.