Enheten för konsulära ärenden

Enheten för konsulära ärenden har följande uppgifter:

 • allmän planering, styrning och övervakning rörande konsulära tjänster
 • experthjälp och rådgivning som gäller konsulära tjänster
 • rättsliga frågor och handräckning som gäller konsulära tjänster
 • ärenden som gäller Europeiska unionens konsulära samarbete
 • övriga uppgifter som gäller konsulära ärenden, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet

E-post

 • KPA-10@gov.fi

Telefon

 • +358 295 160 01

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392651
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Outi Saarikoski
Enhetschef
 • +358 295 350 696
Lauri Pullola
Teamledare
 • +358 295 350 693
Virpi Hanhikoski
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 067
Eeva Helminen
Ansvarig tjänsteman
kristeamet, konsulära kommenderingar
 • +358 295 350 818
Minna Kokkonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 738
Mari Koukonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 917
Paula Mäkinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 499
Johanna Ojanen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 180
Annika Rautiainen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 822
Pirjo Vira
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 048

Jourcenter

Kundservice

Jourcentret opererar 24/7.
 
De jourhavande svarar på medborgarnas, beskickningarnas och myndigheternas kontakter i konsulära ärenden.

E-post

 • Paivystys.UM@gov.fi

Telefon

 • +358 9 160 555 55

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.