Finlandsbilden

Varje dag fattas det beslut runtom i världen som berör Finland och finländarna och som baserar sig på Finlands rykte. Ju mer kända våra starka sidor är desto bättre klarar sig Finland och finländarna både inom politiken och i handeln.

Riktlinjerna för arbetet med Finlandsbilden samordnas av Finland Promotion Board, vars sekretariat är placerat vid utrikesministeriet.

Utrikesministeriet och Finlands ambassader arbetar systematiskt för att öka den positiva kunskapen om vårt land. Arbetet för Finlandsbilden görs i nära samarbete med olika partner och i allt högre grad också tillsammans med de övriga nordiska länderna.

Finlandsbilden byggs framför allt upp genom påverkansarbete och kommunikation, för att påverka olika målgruppers kunskaper, åsikter och i sista hand beslut.

Att utveckla Finlandsbilden är ett långsiktigt arbete eftersom sinnebilderna av olika länder uppstår i ett tidigt skede och sedan lever länge. Delegationen för Finlands landvarumärke under ledning av Jorma Ollila gav ut en rapport om Finlands landvarumärke år 2010, och de centrala temana och insikterna i den styr fortfarande arbetet med Finlandsbilden.

”Finland är ett välfungerande och lösningsorienterat land med utbildning och kunnande i världsklass, ett land där naturen är en viktig resurs.”

Maakuvaraportti 2010

Alla ambassader och konsulat arbetar med Finlandsbilden, men arbetets fokus och omfattning kan variera.

Åren 2019–2021 görs särskilda satsningar i Brasilien, Frankrike, Indien, Japan, Kina, Mexiko, Norge, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland och USA.

Följande ambassader och generalkonsulat har en  press- eller kulturattaché i vars arbetsuppgifter Finlandsbilden har en viktig roll: Washington, London, Paris, Berlin, S:t Petersburg, Moskva, Stockholm, Tallinn, Peking, Tokyo och Bryssel.

Viktiga verktyg för Finlandsbilden som utrikesministeriet ansvarar för:

  • Finland-webbplatsen thisisFINLAND (finland.fi) på flera olika språk
  • thisisFINLAND i sociala medier: TwitterFacebook och Instagram på engelska, VkontakteFacebook och Twitter på ryska, Weibo och Wechat på kinesiska
  • Finland Toolbox är en verktygslåda för Finlandsbilden som innehåller publikationer, fotografier, videor, infografer och olika presentationer som alla kan använda när de berättar om Finland
  • De finländska ambassadernas webbplatser och konton i sociala medier
  • Tryckt material: olika broschyrer och tidningen This is FINLAND Magazine
  • Småskaligt stöd till ambassadernas projekt kring Finlandsbilden
  • Besök av journalister och påverkare, ca 300 varje år
  • Utbildningsprogrammet för unga utländska journalister thisisFINLAND Foreign Correspondents' Program som räcker 3–4 veckor och har ordnats sedan 1990
  • Finland Promotion Board bereder i maj varje år en temakalender för följande år

Mer information:

Enheten för offentlig diplomati vid kommunikationsavdelningen, tfn +358 295 350149,
e-post: VIE-50@formin.fi