Finlandsbilden

Varje dag fattas det otaliga beslut runtom i världen som berör Finland och finländarna och som baserar sig på Finlands anseende. Ju bättre man känner till våra starka sidor desto bättre klarar sig Finland och finländarna både inom politiken och handeln.

Finlandsbilden byggs framför allt upp genom strategiskt påverkansarbete, marknadsföring och kommunikation som påverkar olika målgruppers kunskaper, åsikter och i sista hand beslut. När vi sköter arbetet för Finlandsbilden väl underlättar det arbetet för alla dem som upprätthåller internationella kontakter. Det hjälper Finland att nå framgång politiskt, handelsekonomiskt och kulturellt. Arbetet för Finlandsbilden är en viktig del av Team Finland-verksamheten.

Arbetet för Finlandsbilden är långsiktigt eftersom sinnebilderna av olika länder cementeras i tidig ålder. Arbetet styrs av strategin för Finlandsbilden som bland annat fastställer Finlands huvudsakliga styrkor och budskap. De uppställda målen och strategin bottnar i den rapport som utarbetades av delegationen för Finlands varumärke under Jorma Ollilas ledning 2010. Observationerna i rapporten är fortfarande relevanta för Finlandsbilden.

”Finland är ett välfungerande och lösningsorienterat land med utbildning och kunnande i världsklass, ett land där naturen är en viktig resurs.” Maakuvaraportti (2010)

Arbetet för Finlandsbilden styrs av Finland Promotion Board som utnämns av statsministern. Där ingår företrädare för den offentliga förvaltningen, för den privata sektorn och tredje sektorn. Utrikesministeriets kommunikationsdirektör är ordförande och sekretariatet är placerat vid utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati. Under verksamhetsperioden 2019–2023 har Finland Promotion Board följande medlemsorganisationer: utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Business Finland, BF/Visit Finland, Helsingfors stad, House of Lapland, Sitra, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf, Music Finland, Wärtsilä, Finnair och Iceye.

Finland Promotion Board arbetar som ett nätverk och har till uppgift att ta ställning till olika frågor som gäller Finlandsbilden, fastställa huvudlinjer för arbetet och fastslå huvudteman i den gemensamma tematiska årskalendern. En Task Force-arbetsgrupp stöder styrelsens arbete och främjar genomförandet av gemensamma projekt. Målet för den pågående verksamhetsperioden är att arbetet för Finlandsbilden är bäst i världen.

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar runt om i världen arbetar systematiskt och samordnat för att öka den positiva kunskapen om vårt land. Arbetet för Finlandsbilden byggs upp i samarbete med olika partner och i allt högre grad också tillsammans med de övriga nordiska länderna.

Alla beskickningar arbetar med Finlandsbilden, men arbetets mål och omfattning kan variera. Under verksamhetsperioden 2019–2021 fokuserar vi särskilt på följande länder: Brasilien, Frankrike, Indien, Japan, Kina, Mexiko, Norge, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland och USA. Följande beskickningar har en press- eller kulturattaché i vars arbetsuppgifter Finlandsbilden har en viktig roll: Berlin, Bryssel, London, Moskva, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tokyo och Washington.

Verktyg för Finlandsbilden som produceras av utrikesministeriet:

  • Finland Promotion Boards temakalender, som innehåller årets huvudteman för Finlandsbilden och de viktigaste evenemangen i Finland och runtom i världen
  • Den officiella median om Finlandsbilden ThisisFINLAND (finland.fi), som publiceras på åtta olika språk
  • ThisisFINLAND i sociala medier: på engelska på TwitterFacebook och Instagram, på ryska på VKFacebook och Twitter och på kinesiska på Weibo och Wechat
  • Verktygslådan Finland Toolbox, som innehåller publikationer, videor, infografer och presentationer som är fritt tillgängliga för kommunikation om Finland
  • Finland-bildbanken med fritt tillgängliga bilder för icke-kommersiell användning
  • Publikationer: FINFO-broschyrer om olika centrala teman och This is FINLAND Magazine som kommer ut en gång per år
  • De finländska beskickningarnas webbplatser och kanaler i sociala medier
  • Besök av journalister och påverkare, ca 300–400 varje år
  • Utbildningsprogrammet för unga utländska journalister, ThisisFINLAND Foreign Correspondents' Program, som ordnats sedan 1990

Mer information:

Enheten för offentlig diplomati vid kommunikationsavdelningen, tfn +358 295 350149,
e-post: VIE-50@formin.fi