Främjandet av Finlandsbilden

Varje dag fattas det otaliga beslut runtom i världen som berör Finland och finländarna och som baserar sig på Finlands anseende. Ju bättre man känner till våra starka sidor desto bättre klarar sig Finland och finländarna både inom politiken och handeln.

Kahden lapsen käsissä mustikoita.
Foto: Katri Lehtola/Keksi

Finlandsbilden byggs framför allt upp genom strategiskt påverkansarbete, marknadsföring och kommunikation som påverkar olika målgruppers kunskaper, åsikter och i sista hand beslut. När vi sköter arbetet för Finlandsbilden väl underlättar det arbetet för alla dem som upprätthåller internationella kontakter. Det hjälper Finland att nå framgång politiskt, handelsekonomiskt och kulturellt. Arbetet för Finlandsbilden är en viktig del av Team Finland-verksamheten.

Att främja Finlandsbilden är långsiktig verksamhet eftersom sinnebilderna av olika länder cementeras i tidig ålder. Arbetet styrs av strategin för Finlandsbilden(Länk till en annan webbplats.), som bland annat fastställer Finlands huvudsakliga styrkor och budskap. De uppställda målen och strategin bottnar i den rapport som utarbetades av delegationen för Finlands varumärke under Jorma Ollilas ledning 2010. Observationerna i rapporten är fortfarande relevanta för Finlandsbilden.

”Finland är ett välfungerande och lösningsorienterat land med utbildning och kunnande i världsklass, ett land där naturen är en viktig resurs.” rapport för Finlands varumärke (på finska, 2010)

Arbetet för Finlandsbilden styrs av Finland Promotion Board (Öppnar nytt fönster), som utnämns av statsministern. Där ingår företrädare för den offentliga förvaltningen, för den privata sektorn och tredje sektorn. Utrikesministeriets kommunikationsdirektör är ordförande för Finland Promotion Board, och sekretariatet är placerat vid utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

Utrikesministeriet och Finlands ambassader runt om i världen arbetar systematiskt och samordnat för att öka den positiva kunskapen om vårt land. Arbetet för Finlandsbilden byggs upp i samarbete med olika partner och i allt högre grad också tillsammans med de övriga nordiska länderna.

Alla ambassader och konsulat arbetar med Finlandsbilden, men arbetets mål och omfattning kan variera. Under verksamhetsperioden 2019–2021 prioriteras följande länder: Brasilien, Frankrike, Indien, Japan, Kina, Mexiko, Norge, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland och USA. Följande ambassader och generalkonsulat har en press- eller kulturattaché i vars arbetsuppgifter Finlandsbilden har en viktig roll: Berlin, Bryssel, London, Moskva, Paris, Peking, S:t Petersburg, Stockholm, Tallinn, Tokyo och Washington.

Verktyg för Finlandsbilden som produceras av utrikesministeriet:

Mer information:

Enheten för offentlig diplomati vid kommunikationsavdelningen
tfn +358 295 350149,
e-post: VIE-50@formin.fi (Öppnar nytt fönster)