Stöd till högskolors utvecklingssamarbete

Utrikesministeriet stöder högskolesamarbete i syfte att stärka kunnande och kapacitet både vid finländska högskolor och vid högskolor i utvecklingsländer.

Programbeskrivning (Öppnar nytt fönster) (pdf, 34 sidor, 193 Kbyte)

HEI ICI – Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument

Programmet HEI ICI stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer för att stärka högskoleutbildningen i utvecklingsländer. Projekten utvecklar högskolornas kunnande gällande vissa ämnen, metodologi, pedagogik och administration.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets administration. Mera information om HEI ICI-finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. (layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)