Tillståndsansökan för export av produkter med dubbel användning

Företag behöver tillstånd för export till länder utanför EU av produkter med dubbel användning som är underställda exportkontroll. I Finland är utrikesministeriet den tillståndsmyndighet som kontrollerar exporten av produkter med dubbel användning. Exporttillstånd ska ansökas genom e-tjänsten. Det finns enskilda, globala och generella exporttillstånd.

För handel på den inre marknaden, alltså inom EU, behövs det tillstånd endast för synnerligen känsliga produkter, såsom kärnmaterial och kärnutrustning. Produkterna är förtecknade i bilaga 4 till rådets förordning (EG) 428/2009.

E-tjänsten

Exporttillstånd för produkter med dubbel användning söks på elektroniska ansöknings- och anmälningsblanketter. E-tjänsten är avgiftsfri och kräver varken separat tillstånd eller någon särskild programvara.

Katso-autentisering

För e-tjänsten krävs det autentisering med skatteförvaltningens webtjänst Katso. Tjänsten är webbaserad och förbindelsen är SSL-skyddad.

Närmare upplysningar om hur man använder Katso-tjänsten och autentiseringen finns på Skatteförvaltningens webbplats.