Tillståndsansökan för export av produkter med dubbel användning

Företag ska ha ett tillstånd för att exportera produkter med dubbel användning som omfattas av kontroll utanför Europeiska unionen. I Finland är utrikesministeriet den myndighet som hanterar exporttillstånd för produkter med dubbel användning. Exporttillstånd ska ansökas genom e-tjänsten.  Det kostar inget att använda e-tjänsten och den kräver inget särskilt tillstånd eller programvara. Man kan ansöka om enskilt exporttillstånd, globalt exporttillstånd eller generellt exporttillstånd.

I handeln på den inre marknaden, det vill säga inom EU, krävs endast tillstånd för synnerligen känsliga produkter, till exempel kärnämnen och kärnutrustning. Dessa produkter finns uppräknade i rådets förordning (EG) 428/2009(Länk till en annan webbplats.) bilaga 4.

E-tjänsten

Utrikesministeriets och försvarsministeriets nya gemensamma e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) och Suomi.fi-identifikation har införts under hösten 2020.

Anvisningar för hur man använder e-tjänsten finns på ingångssidan i nedre kanten. En viktig ändring är att blanketterna nu är helt elektroniska och fylls i direkt i systemet. 

Identifiering i e-tjänsten

I e-tjänsten ska företag i första hand identifiera sig med Suomi.fi-identifikation. Katso-identifikation kan användas i den nya e-tjänsten till och med den 31 december 2020.

Fullmakter för Katso-identifikationen överförs inte automatiskt till Suomi.fi för att användas i samband med identifikation i Suomi.fi, utan de Suomi.fi-fullmakter som behövs för exportkontroll ska man ansöka om separat.  Ett formulär som påbörjats med Katso-fullmakter bör sparas innan Katso-identifikationen försvinner den 31 december 2020. Det går också att göra en helt ny ansökan i e-tjänsten.

Vi rekommenderar att man skaffar de fullmakter som behövs för Suomi.fi-identifikationen i god tid före den 31 december 2020, då Katso-identifikationen och de fullmakter som är knutna till den tas ur bruk.

Man kan ansöka om Suomi.fi-fullmakter i tjänsten Suomi.fi. Anvisningar(Länk till en annan webbplats.) för detta finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och deras webbsida.

I exportkontrollärenden är företagets roll ”Ansökan om exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden(Länk till en annan webbplats.)” 

Mer information om Katso-tjänsten finns på skatteförvaltningens webbplats.