Fastighets- och upphandlingsförvaltningen

Fastighets- och upphandlingsförvaltningen (HAL-60) är fördelad enligt uppgiftshelhet på följande sätt:

 • Enheten för fastighetstjänster (HAL-61)
 • Upphandlings- och inredningstjänster
 • Kurir- och logistiktjänster

Enheten för fastighetstjänster (HAL-61) har uppgifter som omfattar:

 • köp, hyrning, underuthyrning, förvaltning, användning och överlåtelse av fastigheter, lokaler, tjänstebostäder för beskickningarnas chefer samt andra lokaler som ministeriet förvaltar utomlands, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet eller en beskickning
 • planering och verkställande av nybyggnad, sanering och underhåll av utrikesrepresentationens fastigheter och lokaler, inklusive den strukturella säkerheten
 • upphandling och överlåtelse av fasta inventarier och apparater i utrikesrepresentationens lokaler och tjänstebostäder
 • styrning, samordning och utveckling i ärenden som gäller fastighetsförvaltning

Till upphandlings- och inredningstjänsternas uppgifter hör:

 • inredning av utrikesrepresentationens lokaler och tjänstebostäder
 • upphandling och överlåtelse av möbler och annat lösöre vid beskickningarna
 • att leda, samordna, utveckla, ge anvisningar om och organisera verkställandet av utrikesförvaltningens upphandling
 • samarbete med statsrådets förvaltningsenhet, andra ministerier och ämbetsverk samt Hansel Ab i samband med statsförvaltningens upphandling
 • stöd till utrikesförvaltningens upphandlingar, med undantag för upphandlingar som genomförs med anslag för utvecklingssamarbete
 • styrning, samordning och utveckling av utrikesförvaltningens materialförvaltning (upphandling, underhåll och tagande ur bruk av egendom) i samarbete med andra avdelningar och enheter
 • ledning av utrikesförvaltningens miljöstrategi och miljöprogram och uppföljning av hur de genomförs samt utveckling av dem i samarbete med ministeriets avdelningar och enheter, beskickningar och personal
 • upphandling av motorfordon och andra maskiner och apparater, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet eller en beskickning
 • upphandling av trycksaker, kontorsmateriel och annat material samt annan materialupphandling, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet
 • lagring av konst, inredning och publikationer

Till kurir- och logistiktjänsternas uppgifter hör:

 • logistiktjänster; kurirpost, diplomatisk flygfrakt, tung kurir, upplagringstjänster och materialtransporter, utom flyttransporter för de anställda

Postadress

Fastighets- och upphandlingsförvaltningen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392530
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Antti Haukioja
Sektorchef
 • +358 295 350 829

Upphandlings- och inredningstjänster

Asmo Kemppainen
Upphandlingschef, Upphandlings- och inredningstjänster
 • +358 295 350 836

Upphandlingsutveckling och rådgivning

Kim Junna
Jurist
 • +358 295 350 346
Vesa Leino
Upphandlingsexpert
 • +358 295 350 973

Upphandling och tryckning

Leena Romppainen
Samordnare
 • +358 295 350 171
Mika Kyllönen
Samordnare, upphandlingar
upphandlingar
 • +358 295 350 838
Kimmo Lehtonen
Sakkunnig
koordinator
 • +358 295 350 840
Jarmo Pelkonen
Serviceansvarig
tryckningstjänster
 • +358 295 350 845

Inredning och konst

Elina Kangas-Kauppinen
Projektchef
 • +358 295 350 169
Kirsi Onikki
Sakkunnig
upphandlingar
Inredningsarkitekt
 • +358 295 350 757
Timo Lehtelä
Serviceansvarig
transport och kurirpost
 • +358 295 351 729

Kurir- och logistiktjänster

E-post

 • KuriirijaLogistiikka.UM@gov.fi

Telefon

 • +358 295 350 710

Mobil

 • +358 400 210 533

Postadress

Kuriiri- ja logistiikkapalvelut
PL 176
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Besöksadress

Holkkitie 8B
00880
HELSINKI
FINLAND

Seppo Katilainen
Kurir- och logistikchef
 • +358 295 350 835
Mika Haikarainen
Servicechef
logistik, kurirpost
 • +358 295 350 784

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.