Utländska beskickningar i Finland

Utrikesministeriets protokolltjänster beviljar uppehållstillstånd för och personkort till personalen som utsänts till utländska beskickningar i Finland samt beslutar om utländska diplomaters privilegier och immunitet i enlighet med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

Protokolltjänsterna ansvarar för föredragning för republikens president om agremang för ambassadörer från främmande stater. Dessutom bereder protokolltjänster ärenden som gäller exekvatur för främmande staters konsulära representanter i Finland och föredrar dem för utrikesministern.

Därtill ansvarar protokollet för arrangemangen kring de nya ambassadörernas högtidliga ackreditering hos republikens president. Protokollet sörjer också för ambassadörens avskedsvisit hos republiken president, statsministern och utrikesministern.

Utrikesministeriet upprätthåller en lista över samtliga i Finland ackrediterade ambassadörer (även sådana som är stationerade i ett annat land) samt ambassadernas adress och diplomatiska personal.

Dessutom bereder protokolltjänster ärenden som gäller exekvatur för främmande staters konsulära representant i Finland samt föredrar dessa för utrikesministern.

På vår webbplats

Sidansvarig