Stöd för internationella icke-statliga organisationer

Utrikesministeriet stöder med biståndsmedel internationella icke-statliga organisationer (INGO), som är av regeringarna politiskt och administrativt oavhängiga samt icke-vinstbringande organisationer. De internationella icke-statliga organisationernas aktiviteter omfattar bland annat påverkningsarbete, kampanjer och expertarbete samt realisering av projekt och service i samarbete med andra aktörer i uländerna.

Statsunderstödet är behovsprövat och i sökandet, beviljandet, användningen och övervakningen iakttas statsunderstödslagen (688/2001)(Länk till en annan webbplats.).

Användningen av stödet styrs av de normer som bidragsgivarna fastställt för sitt internationella samarbete såsom till exempel OECD:s biståndskommittés kriterier för att stödet skall godkännas som utvecklingsbistånd.

I enlighet med statsrådets principbeslut koncentrerar Finland sig på färre organisationer och för en aktiv dialog med dessa. Internationella medborgarrörelser som erhåller stöd bör ha en stark sakkännedom, erfarenhet samt goda samarbetsrelationer till utvecklingsländerna.