Enheten för personalutveckling och arbetshälsa

Enheten för personalutveckling och arbetshälsa ansvarar för:

 • att utveckla personalens kompetens och arbetshälsa
 • att informera om, styra och handleda arbete för arbetshälsa
 • att stödja och övervaka arbetsgivarens åtaganden och arbete för arbetarskydd och arbetarsäkerhet
 • att samordna samarbetet för arbetarskydd
 • familjeärenden
 • att planera och genomföra företagshälsovården i samarbete med tjänsteleverantören
 • att övervaka sjukfrånvaro och ersättningar vid ministeriet
 • frågor som rör motion och ergonomi
 • den allmänna introduktionsutbildningen
 • att utveckla ledarskapet och chefernas arbete
 • att arrangera ministeriets språkkurser och fortbildning
 • EU:s utbildningssamarbete
 • att ordna olika slag av utbildningsdagar som gäller hela utrikesförvaltningen

Chefen för arbetarskydd är ställföreträdare för chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa.

E-mail

 • hal-13@formin.fi

Postaddress

Enheten för personalutveckling och arbetshälsa
PB 515
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 4
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Riitta Korpivaara
Chef för personalutveckling och arbetshälsa
 • +358 295 350 714
Timo Täyrynen
Arbetsmiljöutvecklare
 • +358 295 351 093
Sirkku Helen
Arbetsmiljöutvecklare
 • +358 295 351 478
Johanna Birkstedt
Ansvarig tjänsteman
Tiina Tähtinen
Arbetsmiljöutvecklare
 • +358 295 351 765
Pia Virtanen
Arbetsmiljöutvecklare
 • +358 295 351 749
Heidi Ruottinen
Administrationsansvarig
Laura Quist
Attaché
Sari Ellmén
Arbetarskyddschef
 • +358 295 351 983
Katariina Haavisto
Utbildningsplanerare
 • +358 295 351 538
Tarja Puro
Arbetsmiljöutvecklare
 • +358 295 350 718
Markku Reinikainen
Ansvarig för expeditionstjänster
 • +358 295 350 720
 • +358 9 160 552 70
Riitta Väätämöinen
Arbetsmiljöutvecklare
 • +358 295 350 742

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.