Enheten för personalutveckling och arbetshälsa

Enheten för personalutveckling och arbetshälsa sköter ärenden som gäller personalens kompetens, arbetshälsa och arbetarskydd. Enheten är också ansvarig för att planera och ordna företagshälsovården i samarbete med serviceavtalspartnern. Enheten ger råd och handledning i familje-, motions-, rekreations- och ergonomifrågor och ordnar allmän introduktionsutbildning vid utrikesministeriet.

Chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa är också arbetarskyddschef.

E-post

  • hal-13@gov.fi

Postadress

Enheten för personalutveckling och arbetshälsa
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 H
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Salla Sammalkivi
Enhetschef
  • +358 295 350 020

Arbetshälsa

Terhi Nurmela
Överinspektör
  • +358 295 350 703
Elina Karlsson
Attaché
  • +358 295 350 607
Nina Suittio
Administrativ attaché
  • +358 295 350 625

Personalutveckling

Anne Ahonen
Ambassadråd
  • +358 295 351 096
Jani Vuorinen
Avdelningssekreterare
  • +358 295 350 893
Anna Pakkanen
Sakkunnig
  • +358 295 350 717
Anna Laine
  • +358 295 350 158
Katariina Haavisto
Utbildningsplanerare
  • +358 295 351 538

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.