Enheten för personalutveckling och arbetshälsa

Enheten för personalutveckling och arbetshälsa ansvarar för:

 • att utveckla personalens kompetens och arbetshälsa
 • att informera om, styra och handleda arbete för arbetshälsa
 • att stödja och övervaka arbetsgivarens åtaganden och arbete för arbetarskydd och arbetarsäkerhet
 • att samordna samarbetet för arbetarskydd
 • familjeärenden
 • att planera och genomföra företagshälsovården i samarbete med tjänsteleverantören
 • att övervaka sjukfrånvaro och ersättningar vid ministeriet
 • frågor som rör motion och ergonomi
 • den allmänna introduktionsutbildningen
 • att utveckla ledarskapet och chefernas arbete
 • att arrangera ministeriets språkkurser och fortbildning
 • EU:s utbildningssamarbete
 • att ordna olika slag av utbildningsdagar som gäller hela utrikesförvaltningen

Chefen för arbetarskydd är ställföreträdare för chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa.

E-post

 • hal-13@formin.fi

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Christian Lindholm
Enhetschef
 • +358 295 350 578
Anne Ahonen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 096
Sari Ellmén
Ambassadråd
 • +358 295 351 983
Katariina Haavisto
Utbildningsplanerare
 • +358 295 351 538
Valtteri Hirvonen
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 403
CV
Laura Immonen
Utbildningsplanerare
 • +358 295 351 952
Nora Klemets
 • +358 295 351 270
Marko Laine
Specialuppdrag
 • +358 295 350 355
Terhi Nurmela
Överinspektör
 • +358 295 350 703
Tarja Puro
 • +358 295 350 718
Heidi Ruottinen
 • +358 295 350 330
Pia Saarikivi
Arbetsmiljöutvecklare
 • +358 295 351 749
Timo Täyrynen
Arbetsmiljöutvecklare
 • +358 295 351 093

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.