Enheten för personalutveckling och arbetshälsa

Enheten för personalutveckling och arbetshälsa ansvarar för:

 • att utveckla personalens kompetens och arbetshälsa
 • att informera om, styra och handleda arbete för arbetshälsa
 • att stödja och övervaka arbetsgivarens åtaganden och arbete för arbetarskydd och arbetarsäkerhet
 • att samordna samarbetet för arbetarskydd
 • familjeärenden
 • att planera och genomföra företagshälsovården i samarbete med tjänsteleverantören
 • att övervaka sjukfrånvaro och ersättningar vid ministeriet
 • frågor som rör motion och ergonomi
 • den allmänna introduktionsutbildningen
 • att utveckla ledarskapet och chefernas arbete
 • att arrangera ministeriets språkkurser och fortbildning
 • EU:s utbildningssamarbete
 • att ordna olika slag av utbildningsdagar som gäller hela utrikesförvaltningen

Chefen för arbetarskydd är ställföreträdare för chefen för enheten för personalutveckling och arbetshälsa.

E-post

 • hal-13@formin.fi

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Christian Lindholm
Enhetschef
 • +358 295 350 578

Arbetshälsa

Terhi Nurmela
Överinspektör
 • +358 295 350 703
Sari Ellmén
Ambassadråd
 • +358 295 351 983
Elina Karlsson
Attaché
 • +358 295 350 607
Nina Suittio
Administrativ attaché
 • +358 295 350 625
Nora Klemets
Avdelningssekreterare
 • +358 295 351 270

Personalutveckling

Anne Ahonen
Ambassadråd
 • +358 295 351 096
Kirsi Koskinen
Administrativ attaché
 • +358 295 350 258
Jani Vuorinen
Avdelningssekreterare
 • +358 295 350 893
Anna Pakkanen
Sakkunnig
 • +358 295 350 717
Tarja Puro
 • +358 295 350 718
Katariina Haavisto
Utbildningsplanerare
 • +358 295 351 538

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.