Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Det arktiska samarbetet

Finland är en aktiv arktisk aktör som på ett hållbart sätt kan kombinera den arktiska miljöns speciella krav och dess affärsmöjligheter och dra nytta av det internationella samarbetet.

Jäänmurtaja. Kuva: Arctia/Jorma Vehkakoski
Finland är en av världens ledande experter när det gäller skeppsbyggnad för arktiska förhållanden, rederiverksamhet, havs- och offshore-teknik samt vintersjöfart. Foto: Arctia/Jorma Vehkakoski

Den arktiska regionen är fortfarande en av jordens renaste regioner med välbevarad natur, men där pågår som bäst flera snabba och kontroversiella förändringar. Klimatförändringen och den tekniska utvecklingen håller på att omvälva regionens natur.
De nya farlederna, regionens energi- och mineralreserver och den tilltagande turismen medför både nya hot och nya möjligheter.

Finlands utrikespolitik och EU-politik för Arktis

Finlands utrikespolitik och EU-politik för Arktis bygger på samarbete i EU, i Arktiska rådet, i Barentsrådet och inom Den nordliga dimensionen. Det nordiska samarbetet stärker också Finlands roll i Arktis.

Miljösamarbete och att försvara ursprungsbefolkningarnas ställning är en del Finlands utrikespolitik och EU-politik för Arktis.

Målsättningarna för Finlands politik i den arktiska regionen

Principerna för Finlands Arktispolitik fastställs i regeringsprogrammet, i Finlands strategi för Arktis från 2013, med en uppdatering 2016, och i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Målsättningarna för Finlands politik i den arktiska regionen är:

  • att stärka det multilaterala samarbetet
  • att påverka EU:s arktiska politik
  • att göra den finländska kompetensen gällande arktiska förhållanden känd.