Avdelningschefen

E-mail

  • ASA-01@formin.fi

Postaddress

Avdelningen för Amerika och Asien
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
KAT3
00170
HELSINKI
FINLAND

Kimmo Lähdevirta
Kimmo Lähdevirta
Avdelningschef
  • +358 295 351 746
Anne Meskanen
Anne Meskanen
Ansvarig tjänsteman
specialuppdrag
  • +358 295 350 198

Biträdande avdelningschefen

E-mail

  • ASA-02@formin.fi

Postaddress

Avdelningen för Amerika och Asien
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Pekka Kaihilahti
Pekka Kaihilahti
Biträdande avdelningschef
Lena Allinen-Zoao
Assistent
  • +358 295 350 935
Milla Girsen
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 341
Päivi Leskinen
Administrativ attaché
Ekonomiförvaltning
  • +358 295 350 928
Henna Mäki-Mantila
Assistent
  • +358 295 350 132
Sanna Takala
Specialsakkunnig
  • +358 295 351 575

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.