Statsunderstöd för organisationsverksamhet som gäller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelser

Varje år beviljar utrikesministeriet understöd åt medborgarorganisationers som arbetar med utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Statsunderstödets syfte är att stödja organisationer som tar upp Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser i sin verksamhet. I utlysningen meddelas vilka tematiska områden som prioriteras varje år. Understödet är behovsprövat och ett allmänt bidrag till organisationens verksamhet.

Det beviljas för ett år i taget. När understödet beviljas och används tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Mer detaljerad information och anvisningar ges på utrikesministeriets webbplats när följande års understöd utlyses. 

​​​

Aktuellt