Förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete

Phone

 • +358 295 350 000

E-mail

 • keo-80@formin.fi

Postaddress

Förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Lotta Karlsson
Enhetschef
 • +358 295 351 932

Team för juridiska frågor

Taru Kuosmanen
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 869
Pia Horttanainen
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 896
Anu Häkli
Jurist
 • +358 295 350 148

Ekonomisk planering

Postaddress

Ekonomisk planering
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Laura Pietilä
Översinspektör
Överinspektör
 • +358 295 351 890
Riina Hellgren
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 827

Ekonomiförvaltning

Postaddress

Ekonomiförvaltning
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Sarianne Palmula
Inspektör
 • +358 295 351 796
Päivi Koskinen
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 313
Outi Kotonen
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 848
Miia Pesu-Correa
Administrationsansvarig
Senja Ryhänen
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 203

Informationssystem

Postaddress

Informationssystem
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Tomi Särkioja
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 351 225
Laila Pihkala
Planerare för informationstjänster
utvecklingssamarbetets informationshantering
 • +358 295 351 450

Statistiker

Postaddress

Statistiker
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Miikka Paajavuori
Överinspektör
Juhani Koskinen
Inspektör
 • +358 295 351 226

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.