Förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete

Phone

 • +358 295 350 000

E-mail

 • keo-80@formin.fi

Postaddress

Förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Senja Ryhänen
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 203
Juhani Koskinen
Inspektör
 • +358 295 351 226
Riina Hellgren
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 827
Miia Pesu-Correa
Administrationsansvarig
Päivi Koskinen
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 313
Lotta Karlsson
Enhetschef
 • +358 295 351 932
Outi Kotonen
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 848
Tomi Särkioja
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 351 225

Team för juridiska frågor

Pia Horttanainen
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 896
Taru Kuosmanen
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 869
Katariina Rantamaa
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 907

Ekonomisk planering

Postaddress

Ekonomisk planering
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Laura Pietilä
Översinspektör
Överinspektör
 • +358 295 351 890
Sarianne Palmula
Inspektör
 • +358 295 351 796

Ekonomiförvaltning

Postaddress

Ekonomiförvaltning
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Eija Kontkanen
Administrationsansvarig
ekonomiadministration
 • +358 295 350 989

Informationssystem

Postaddress

Informationssystem
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Laila Pihkala
Planerare för informationstjänster
utvecklingssamarbetets informationshantering
 • +358 295 351 450

Statistiker

Postaddress

Statistiker
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Miikka Paajavuori
Överinspektör

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.