Förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete

Kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikön tehtäviin kuuluvat:

 • kehitysyhteistyön toiminta- ja taloussuunnittelu

 • kehitysyhteistyövarojen taloushallinto, sisältäen määräraha- ja valtuusseurannan sekä määrärahapäätösten valmistelun; kehitysyhteistyön taloushallinnon kehittäminen

 • kehitysyhteistyön tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen kehityspoliittisen osaston toimivaltaan liittyvin osin

 • kehityspolitiikan ja -yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä oikeudellinen neuvonta. Osaston tehtäviin liittyvä säädösvalmistelu. Hankintatoimen koordinointi sekä ministeriön hankintastrategian mukaisten suorahankintoja koskevien lausuntojen antaminen kehitysyhteistyömäärärahoilla toteutettavien hankintojen osalta.

 • kehitysyhteistyön tilastointi, raportointi ja kehitysyhteistyön läpinäkyvyyden kehittäminen

 • määräysten ja ohjeiden valmistelu sekä neuvonta yksikön toimivallassa olevien asioiden osalta.

E-post

 • keo-80@formin.fi

Telefon

 • +358 295 350 000

Personal

Ramses Malaty
Enhetschef
 • +358 295 351 001
Maria Wiik Rodriguez
 • +358 295 350 874

Team för juridiska frågor

Johanna Korkea-aho
Lagstiftningsråd
 • +358 295 350 143
Johanna Lahti
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 709
Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme
Jurist
 • +358 295 350 131
Sara Korpela
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 251

Ekonomisk planering

Laura Pietilä
Överinspektör
 • +358 295 351 890
Mikko Laakso
Inspektör
 • +358 295 350 031

Ekonomiförvaltning

Sarianne Palmula
Överinspektör
 • +358 295 351 796
Päivi Koskinen
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 313
Heli Sommarberg
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 092
Tarja Teppola
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 120

Informationssystem och riskhantering

Tomi Särkioja
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 810

Statistiker

Miikka Paajavuori
Översinspektör
Överinspektör
Jasper Hakala
Inspektör
 • +358 295 350 796

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.