Personalenheten

Till enhetens uppgifter hör

 • personalplanering och fördelning av personalresurserna'
 • inrättande och indragning av tjänster samt andra tjänstearrangemang
 • anställningar, tjänsteutnämningar, ingående av arbetsavtal, förordnande till uppgift och personalflyttningar
 • tjänstledigheter, alterneringsledigheter och anställningsförhållandens upphörande
 • titlar och tjänstetitlar som används inom utrikesrepresentationen
 • personalförvaltningens datasystem och lönesystem
 • tjänste- och anställningsvillkor, ersättningssystemet inom utrikesrepresentationen och ärenden som hör till förhandlingsmyndigheten inom förvaltningsområdet
 • lagberedning som gäller enhetens uppgifter samt andra rättsliga ärenden
 • allmän förvaltning och utvecklande av förvaltningen
 • samordningsuppgifter som gäller beskickningsnätverket samt honorärkonsulära ärenden
 • andra ärenden som gäller personalförvaltningen och den allmänna förvaltningen, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet.

Fax

 • +358 9 160 554 27

E-mail

 • hal-11@formin.fi

Postaddress

Personalenheten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392510
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Jyri Järviaho
Jyri Järviaho
Personalplaneringschef
 • +358 295 351 449
 • +358 9 160 554 10
Päivi Hiltunen-Toivio
Päivi Hiltunen-Toivio
Specialuppdrag
Riku Warjovaara
Personalplanerare
 • +358 295 350 737

Rekrytering och överföring

E-mail

 • halkurekry@formin.fi
 • kavakurekry@formin.fi
 • kesatyo.um@formin.fi
Kati Elovaara
 • +358 295 351 846
Susanna Kytösaho
Personalplanerare
 • +358 295 351 418
Anne Hakkarainen
Ansvarig tjänsteman
assistans vid föredragningsärenden gällande ambassadörstillsättningar
 • +358 295 350 688
Soile Kauranen
Teamledare
 • +358 295 350 194
Pirjo Schwalenstöcker
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 729
Tiina Sorsimo
Personalplanerare
 • +358 295 351 864

Anställningsvillkor och -juridik

Timo Saarinen
Jurist
 • +358 295 350 724
Pirjo Kaartinen
Jurist
 • +358 295 350 695
Maija Mäntylä
Jurist
 • +358 295 350 207

Lönesystemet UPJ

Irma Saastamoinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 725
Marja-Liisa Sacklén
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 726

UM matrikel

Merja Sundberg
Ansvarig tjänsteman
specialuppdrag
Asta Puolakka
Ansvarig tjänsteman

Arbetsgivarstöd för beskickningarna

Ruusa Hakala
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 197
Satu Lappeteläinen
Administrationsansvarig
anställda i stationeringslandet
 • +358 295 351 437

Personalregister (notarie) och kontaktpersoner i lönefrågor

Raija Kolehmainen
Sakkunnig
 • +358 295 350 698

Betalning av ersättningar och rådgivning

Susa Bharwani
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 334
Laura Immonen
Arbetsmiljöutvecklare
 • +358 295 351 952
Minna Niemi
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 063

FSC och semesterärenden

Susanne Montonen
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 443

Reseadministration

Anja Sahramaa
Sakkunnig
 • matkahallinto.um@formin.fi
 • +358 295 350 727

Andra funktioner

Petteri Simukka
Assistent
 • +358 295 350 731
Saija Päivi Tuulia Österman
Sakkunnig

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.