Personalenheten

Personalenheten som leds av personalchefen sköter alla personalärenden som hör till ett anställningsförhållande vid utrikesförvaltningen. Enheten ansvarar för utrikesförvaltningens rekryteringar och den interna personalrotationen mellan ministeriets enheter och Finlands beskickningar utomlands. Enheten erbjuder beskickningarna arbetsgivarstöd och ansvarar för utrikesrepresentationens ersättningssystem.

E-post

 • hal-11@gov.fi

Postadress

Personalenheten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 H
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392510
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Saija Nurminen
Enhetschef
 • +358 295 350 202

Rekrytering och överföring

E-post

 • halkurekry.um@gov.fi
 • kavakurekry.um@gov.fi
 • kesatyo.um@gov.fi
Marja Rosvall
Teamledare
 • +358 295 350 347
Outi Isotalo
Personalplanerare
rekryteringar och förflyttningar i diplomatkarriären
 • +358 295 350 574
Nina Aksentjeff
Personalplanerare
 • +358 295 350 055
Kristiina Zeroual
Personalplanerare
 • +358 295 350 619
Johanna Kola
Specialsakkunnig
 • +358 295 350 121
Anna Mäki
Personalplanerare
 • +358 295 350 745
Anna Karpakka
Ansvarig tjänsteman
assistans vid föredragningsärenden gällande ambassadörstillsättningar
 • +358 295 350 163

Arbetsgivarstöd för beskickningarna

Pirjo Kaartinen
Juridisk specialsakkunnig
 • +358 295 350 695
Suvi-Marja Sallinen
Ansvarig tjänsteman
anställda i stationeringslandet
 • +358 295 350 908
Jessica Lindén
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 003
Helena Akrén
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 381

Betalning av ersättningar och rådgivning

Eeva Winter
Juridisk specialsakkunnig
 • +358 295 350 870
Tytti Pylkkö
Administrationsansvarig
ersättningar inom utrikesrepresentationen
 • +358 295 350 146
Jonna Pukkila
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 235

Reseadministration

Anne Artell
Sakkunnig
 • matkahallinto.um@formin.fi
 • +358 295 350 681

Anställningsvillkor

Jouko Hämäläinen
Jurist
 • +358 295 350 545
 • +358 50 477 1957
Raisa Rautala
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 473
Marja-Liisa Sacklén
 • +358 295 350 726

Notarien

E-post

 • Notaari.UM@gov.fi

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.