Personalenheten

Till enhetens uppgifter hör

 • personalplanering och fördelning av personalresurserna'
 • inrättande och indragning av tjänster samt andra tjänstearrangemang
 • anställningar, tjänsteutnämningar, ingående av arbetsavtal, förordnande till uppgift och personalflyttningar
 • tjänstledigheter, alterneringsledigheter och anställningsförhållandens upphörande
 • titlar och tjänstetitlar som används inom utrikesrepresentationen
 • personalförvaltningens datasystem och lönesystem
 • tjänste- och anställningsvillkor, ersättningssystemet inom utrikesrepresentationen och ärenden som hör till förhandlingsmyndigheten inom förvaltningsområdet
 • lagberedning som gäller enhetens uppgifter samt andra rättsliga ärenden
 • allmän förvaltning och utvecklande av förvaltningen
 • samordningsuppgifter som gäller beskickningsnätverket samt honorärkonsulära ärenden
 • andra ärenden som gäller personalförvaltningen och den allmänna förvaltningen, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet.

E-post

 • hal-11@formin.fi

Fax

 • +358 9 160 554 27

Postadress

Personalenheten
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392510
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Saija Nurminen
Enhetschef
 • +358 295 350 202

Rekrytering och överföring

E-post

 • halkurekry@formin.fi
 • kavakurekry@formin.fi
 • kesatyo.um@formin.fi
Marja Rosvall
Teamledare
 • +358 295 350 347
Outi Isotalo
Personalplanerare
rekryteringar och förflyttningar i diplomatkarriären
 • +358 295 350 574
Minna Lehti
Personalplanerare
 • +358 295 352 035
Kristiina Zeroual
Personalplanerare
 • +358 295 350 619
Anne-Maj Nyström
Personalplanerare
 • +358 295 350 764
Vilma Särkkä
Personalplanerare
 • +358 295 350 494
Pirjo Schwalenstöcker
Ansvarig tjänsteman
assistans vid föredragningsärenden gällande ambassadörstillsättningar
 • +358 295 350 729

Arbetsgivarstöd för beskickningarna

Pirjo Kaartinen
Jurist
 • +358 295 350 695
Suvi-Marja Sallinen
Ansvarig tjänsteman
anställda i stationeringslandet
 • +358 295 350 908
Sanna Kykyri
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 033

Kontaktpersoner i lönefrågor

Raija Kolehmainen
Sakkunnig
 • +358 295 350 698

Betalning av ersättningar och rådgivning

Hanna Ul Masih
Jurist
 • +358 295 350 437
Helena Pentinmäki
Administrationsansvarig
ersättningar inom utrikesrepresentationen
 • +358 295 350 563
Tytti Pylkkö
Administrationsansvarig
ersättningar inom utrikesrepresentationen
 • +358 295 350 146
Päivi Urosevic
Administrationsansvarig
ersättningar inom utrikesrepresentationen
 • +358 295 350 560

FSC

Susanne Montonen
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 443
Anu Urpalainen
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 857

Reseadministration

Anne Artell
Sakkunnig
 • matkahallinto.um@formin.fi
 • +358 295 350 681

Anställningsvillkor och -juridik

Timo Saarinen
Jurist
 • +358 295 350 724
Eveliina Kinnunen
Jurist
 • +358 295 350 510

Lönesystemet UPJ

Raisa Rautala
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 473
Marja-Liisa Sacklén
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 726

Notarien

E-post

 • Notaari.UM@formin.fi

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.