Adoption från utlandet

Om du bor i Finland och överväger en adoption från utlandet ska du be om internationell adoptionstjänst av ett adoptionstjänstorgan. Finlands utlandsbeskickningars roll i adoptioner sträcker sig till allmän vägledning och rådgivning, till legalisering av dokument som gäller adoption och andra notariatuppgifter samt till handräckning åt finländska myndigheter.

Man får information om internationell adoption och förfarandena vid  social- och hälsovårdsministeriet och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Följande samfund erbjuder internationell adoptionstjänst:

När en utländsk adoption legaliserats i Finland får ett barn under 12 år finskt medborgarskap. Barnet får sitt pass från närmaste finländska beskickning. Enheten för inrese- och passärendenvid utrikesministeriets allmänhetstjänster ger närmare information om resehandlingar.

Ett barn över 12 år kan få finskt medborgarskap genom anmälan. För ett minderårigt barn ska anmälan för barnets räkning göras och lämnas in av barnets vårdnadshavare eller intressebevakare. 

Det beror på lagstiftningen i barnets ursprungsland, om barnet också bevarar ifrågavarande lands medborgarskap eller ej.