Läkemedel

Det kommer stegvis att bli möjligt att köpa läkemedel med finländska elektroniska recept också i andra europeiska länder. Samarbetet inleds med Estland som första land.

Om du köper ett receptbelagt läkemedel utomlands är det möjligt att det läkemedel som du får är ett annat än det läkemedel som du får på ett apotek i Finland. Därför är det viktigt att omsorgsfullt läsa de anvisningar som följer med läkemedelsförpackningen i fråga om till exempel doseringen.

Inköp av läkemedel utomlandsLänk till en annan webbplats. (Kanta.fi)

Läkemedel och utlandsresorLänk till en annan webbplats. (Fimea)