Läkemedel

Det kommer stegvis att bli möjligt att köpa läkemedel med finländska elektroniska recept också i andra europeiska länder. Samarbetet inleds med Estland som första land.

Om du köper ett receptbelagt läkemedel utomlands är det möjligt att det läkemedel som du får är ett annat än det läkemedel som du får på ett apotek i Finland. Därför är det viktigt att omsorgsfullt läsa de anvisningar som följer med läkemedelsförpackningen i fråga om till exempel doseringen.

Ta reda på begränsningarna för import av läkemedel före resan, eftersom det finns skillnader mellan länderna när det gäller hur mycket och vilka läkemedel som får importeras till landet. Reglerna och restriktionerna för potentiella transitländer bör också klargöras i förväg.

I vissa situationer kan till exempel ett importtillstånd eller ett intyg utfärdat av en myndighet krävas. Information om restriktioner för import av läkemedel kan begäras av tullmyndigheterna i destinationslandet.