Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Jour 24/7

I en nödsituation ska du ta kontakt med ifrågavarande lands räddningsmyndigheter. Om du behöver konsulär hjälp, ta kontakt med Finlands beskickning utomlands eller med utrikesministeriet i Helsingfors. Utrikesministeriets jour betjänar dygnet runt årets alla dagar.

I en nödsituation ansvarar det ifrågavarande landets myndigheter även för utlänningar som vistas i landet. För att få brådskande hjälp ska du ta kontakt med det ifrågavarande landets egna räddningsmyndigheter (polis, brandkår, ambulans). I en krissituation ska du följa lokala medier och iaktta anvisningar från de lokala myndigheterna.

Beskickningarna tillhandahåller konsulära tjänster i situationer, då en finländsk medborgare eller en utlänning som permanent bor i Finland har råkat i nöd utomlands på grund av sjukdom, olycksfall, olycka, brott eller annan därmed jämförbar orsak. Krissituationer är exempelvis naturkatastrofer, storolyckor, politiska oroligheter, krig och regionala konflikter samt omfattande epidemier.

Finlands beskickningar utomlands betjänar på de öppethållningstider som beskickningen meddelat på sin webbplats.

I Finland har utrikesministeriet jour dygnet runt årets alla dagar.

Tfn +358 9 1605 5555 (samtalen bandas in)

E-postadress: paivystys.um@formin.fi

Under tjänstetid må-fre 8.00–16.15 kan du också ta kontakt med enheten för konsulära ärenden (KPA-10):

Växel: +358 295 350 000

E-postadress: kpa-10@formin.fi

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa