Undvik resor som inte är nödvändiga.

På grund av coronaviruspandemin är den allmänna rekommendationen, som gäller alla länder, att undvika resor som inte är nödvändiga. Ett undantag är Brasilien och Sydafrika, för vilka rekommendationen är att du ska undvika alla resor till länderna, i enlighet med rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd.

På grund av den allmänna säkerhetssituationen i vissa länder avråder vi också från alla resor eller att du omedelbart avlägsnar dig ur landet. Om du trots allt beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Jour 24/7

I en nödsituation ska du ta kontakt med ifrågavarande lands räddningsmyndigheter. Om du behöver konsulär hjälp, ta kontakt med Finlands beskickning utomlands eller med utrikesministeriet i Helsingfors. Utrikesministeriets jour betjänar dygnet runt årets alla dagar.

I en nödsituation ansvarar det ifrågavarande landets myndigheter även för utlänningar som vistas i landet. För att få brådskande hjälp ska du ta kontakt med det ifrågavarande landets egna räddningsmyndigheter (polis, brandkår, ambulans). I en krissituation ska du följa lokala medier och iaktta anvisningar från de lokala myndigheterna.

Beskickningarna tillhandahåller konsulära tjänster i situationer, då en finländsk medborgare eller en utlänning som permanent bor i FinlandLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) har råkat i nöd utomlands på grund av sjukdom, olycksfall, olycka, brott eller annan därmed jämförbar orsak. Krissituationer är exempelvis naturkatastrofer, storolyckor, politiska oroligheter, krig och regionala konflikter samt omfattande epidemier.

Finlands beskickningar utomlands betjänar på de öppethållningstider som beskickningen meddelat på sin webbplatsLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster).

I Finland har utrikesministeriet jour dygnet runt årets alla dagar.

Tfn +358 9 1605 5555 (samtalen bandas in)

E-postadress: paivystys.um@formin.fi

Under tjänstetid må-fre 8.00–16.15 kan du också ta kontakt med enheten för konsulära ärenden (KPA-10):

Växel: +358 295 350 000

E-postadress: kpa-10@formin.fi

 

På vår webbplats

Tämän sivun sisällöstä vastaa