Biträdande experter, JPO

FN:s program för biträdande experter JPO erbjuder unga personer med akademisk utbildning praktisk erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete eller humanitärt arbete. JPO-uppdraget ger goda färdigheter att fortsätta en internationell karriär eller i utvecklings - och utvecklingspolitiska uppgifter i Finland. JPO är en av de bästa vägarna in i FN-systemet.

Finland stärker FN:s kapacitet genom att att erbjuda FN finländsk expertis samtidigt som finländska experter erbjuds en möjlighet att få erfarenhet av FN:s arbete för global utveckling. Utrikesministeriet finansierar varje år cirka 30 befattningar som biträdande expert för finländare vid FN-organisationerna, internationella utvecklingsbanker och vissa forskningsorganisationer.

Vem kan söka till JPO-programmet?

Förutsättningar för sökande:

  • finskt medborgarskap
  • högre högskoleexamen
  • minst 2 års arbetserfarenhet som motsvarar din utbildning
  • högst 32 år i slutet av ansökninsåret

  • kunskaper i finska eller svenska
  • beroende på stationeringsland utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska eller i franska. Organisationen kan också kräva kunskaper i båda språken. Kunskaper i ett annat av FN:s officiella språk (franska, spanska, arabiska, ryska, kinesiska) är meriterande.

Uppgifter

Utrikesministeriet väljer vilka uppdrag som finansieras bland de befattningar som är lediga inom organisationen utifrån Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer – uppgifterna varierar mycket.  

Vanligtvis arbetar de biträdande experterna först två år med uppgifter på fältet och därefter tre år vid organisationens regionkontor eller huvudkontor. I vissa specialfall kan de också placeras direkt vid högkvarteret. 

Den som varit biträdande expert kan söka plats som assistent till en landkoordinator (Special Assistant to Resident Coordinator, SARC). Då krävs det att du avklarat ditt JPO-uppdrag i sin helhet (minst tvåårigt).

Bakgrund

Finland har finansierat JPO-programmet sedan 1965, och 2021 har vi redan rekryterat över tusen finländska biträdande experter, varav 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Finansieringen av JPO-programmet är ett av Finlands verktyg för multilateralt utvecklingssamarbete. Det är ett sätt att stärka FN:s kapacitet och att erbjuda FN finländsk expertis. Finland väljer vilka uppgifter som finansieras utifrån  Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer.

Ett annat viktigt mål är att öka de finländska experternas kunskap om den multilaterala utvecklingspolitiken och utöka antalet finländska experter på utvecklingssamarbete. JPO-experterna placeras så att de i framtiden ska ha goda möjligheter att få jobb vid FN-organen och andra internationella uppdrag. Målet är att experterna ska bli väl insatta multilateral utvecklingspolitik och att utöka den grupp av finländska experter på utvecklingssamarbete som kan arbeta med internationella expert- och ledningsuppdrag. Finländare som arbetar inom internationella organisationer stärker Finlands kontakter till och inflytande i organisationer som är viktiga för utvecklingssamarbetet. Finländarna förmedlar också värdefull information om organisationernas verksamhet.

Organisationer som har rekryterat flest finländska biträdande experter vid FN:  NEP 32, FPA 34, WHO 43, WFP 48, UNICEF 60, UNHCR 60, UNESCO 64, ILO 76, FAO 115, UNDP 129.

Målkontinenter för finländska biträdande experter vid FN: Afrika 31%, Asien 25%, Europa 23%, Nordamerika 14%, Sydamerika 5%, Oceanien 1%

Ansvar vid ministeriet

Det är i första hand utrikesministeriets enhet för FN:s utveckling och innovation som ansvarar för att planera och administrera verksamheten. I samarbete med ministeriets övriga enheter, ambassaderna och internationella organisationer väljer enheten ut vilka befattningar som finansieras och var, med beaktande av Finlands utvecklingspolitiska mål. 

Därtill finansierar utrikesministeriets enhet för säkerhetspolitik och krishantering (POL-10) två biträdande experter för uppdrag som gäller fredsbevarande och krishantering ur anslaget för civil krishantering. Uppdragen väljs enligt Finlands kriterier för att finansiera civil krishantering samt prioriteringarna i regeringsprogrammet och den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. 

Förberedande kurser för uppgifter inom utvecklingssamarbetet

De personer som väljs ut till JPO-programmet ska före resan delta i utrikesministeriets grundkurs i utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Den ger en introduktion till Finlands utvecklingspolitiska program och olika former av utvecklingssamarbete.

Vi utlyser JPO-befattningarna på utrikesministeriets webbplats under ”Lediga befattningar vid internationella organisationer”.