Behandling av personuppgifter när du beställer material och nyhetsbrev

Du kan beställa nyhetsbrev och annat aktuellt material från utrikesministeriet, till exempel tidningen Kehitys-Utveckling, eller broschyren EU i korthet . När du beställer ett nyhetsbrev eller en publikation behöver vi dina kontaktuppgifter för att kunna skicka materialet till dig. De personuppgifter du själv uppgett används endast för att skicka det nyhetsbrev eller de publikationer du beställt.

Vi sparar vanligtvis bara din e-postadress och ditt namn. Om du beställer tryckta publikationer till ditt hem eller till exempel till din arbetsplats sparar vi också namnet på den organisation du eventuellt representerar, din adress och ibland telefonnummer. Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att skicka de nyhetsbrev eller publikationer som du beställt (tills du annullerar din prenumeration eller publikationerna inte längre finns).

Du kan avbryta en prenumeration när som helst, antingen i samband med att du får nyhetsbrevet eller den elektroniska publikationen eller när som helst på vår webbplats. När du avbryter en prenumeration raderas dina personuppgifter utan dröjsmål.

Vad vår behandling baserar sig på

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna utföra ett uppdrag som är av allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen). 
 
Utrikesministeriets och Finlands beskickningars uppgifter fastställs bland annat i 

  • lagen om utrikesförvaltningen
  • statsrådets förordning om utrikesministeriet.

Överföring av dina personuppgifter

Ibland blir vi tvungna att lägga ut distributionen av publikationer och nyhetsbrev till utomstående tjänsteleverantörer för att förbättra tjänstens kvalitet. Tjänsteleverantören kan också verka utanför EU-området bara kraven i dataskyddsförordningen uppfylls. 

Med tjänsteleverantörerna ingår vi ett avtal enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen, eller så följer vi kraven i kapitel V i förordningen. Du får mer information om tjänsteleverantörer som sänder ut nyhetsbrev och publikationer av vårt dataskyddsombud på adressen dataskydd(at)formin.fi . 

Vi kan överlåta dina uppgifter till en utomstående organisation i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifter och handlingar är offentliga, om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag. 
 
Vi lämnar inte ut dina uppgifter för direktmarknadsföring, marknads- eller opinionsundersökningar.

Dina dataskyddsrättigheter

Du vet väl att dataskyddsförordningen ger dig rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter? Läs mer om dina dataskyddsrättigheter här.

Mer information

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter inom utrikesförvaltningen kan du kontakta vårt dataskyddsombud på adressen tietosuoja(at)formin.fi.