Misstänker du att medel för utvecklingssamarbete missbrukas?

Genom vår webbplats kan du anmäla om du misstänker missbruk av medel för utvecklingssamarbete, till exempel korruption, förskingring eller något annat förfarande som strider mot villkoren för understödet. Alla anmälningar behandlas vid utrikesministeriet eller överförs till någon annan myndighet för utredning.

Finlands utvecklingssamarbete genomförs med skattemedel. Utrikesministeriet ansvarar för användningen av medlen och för tillsynen.

Gör en anmälan här(Länk till en annan webbplats.).

Vi förhåller oss mycket allvarligt till alla former av missbruk.

Hur behandlas anmälningar?

Vi behandlar alla anmälningar konfidentiellt. Utredningsarbetet kan räcka länge. Alla kontaktuppgifter i anmälan försnabbar utredningen. Anmälan kan också göras anonymt.

Juridisk anmärkning

Det finns flera juridiska aspekter som bör beaktas när man gör en anmälan och när anmälan behandlas. Sätt dig grundligt in i dem innan du fyller i anmälan.