Finland Promotion Board

Finland Promotion Board (FPB), som utnämnts av statsministern, styr och drar upp riktlinjer för främjandet av Finlandsbilden. I nätverket ingår företrädare för den offentliga förvaltningen, den privata sektorn och tredje sektorn. Utrikesministeriets kommunikationsdirektör är ordförande, och kommunikationsdirektörerna vid arbets- och näringsministeriet och statsrådets kansli är vice ordförande. Sekretariatet är placerat vid utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

Finland Promotion Board arbetar som ett nätverk. Styrgruppen har till uppgift att ta ställning till olika frågor som gäller Finlandsbilden och att fastställa de huvudsakliga riktlinjerna och huvudtemana för främjandet av Finlandsbilden. Styrgruppen leder också planeringen av gemensamma verktyg för kommunikationen om Finlandsbilden och samlar in och utnyttjar forskning om Finlandsbilden.

Styrgruppens strategiska arbete stöds av en arbetsgrupp, där alla Finland Promotion Boards medlemsorganisationer får delta. Arbetsgruppen främjar genomförandet av ledningsgruppens riktlinjer och deltar i beredningen av Finlandsbildens innehåll. 

Medlemsorganisationer under verksamhetsperioden 2019–2023: utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Business Finland, BF/Visit Finland, Helsingfors stad, House of Lapland, Sitra, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf, Music Finland, Wärtsilä, Finnair och Iceye.