Understatssekreterare (Utvecklingspolitik)

Utvecklingspolitik, Mellanöstern och Afrika

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden

E-post

  • avs-keo@formin.fi

Postadress

Ulkoministeriö
PL 176
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Besöksadress

Laivastokatu 22
00160
HELSINKI
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392301
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Elina Kalkku
Understatssekreterare, utvecklingspolitik
Jasmin Altay
Ledningssekreterare
  • +358 295 351 426
  • +358 9 160 564 01
Anna Savolainen
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 467

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.