Understatssekreterare (Utvecklingspolitik)

Utvecklingspolitik, Mellanöstern och Afrika

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden

E-post

  • avs-keo@formin.fi

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392301
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Elina Kalkku
Elina Kalkku
CV
Jasmin Altay
Ledningssekreterare
  • +358 295 351 426
  • +358 9 160 564 01
Anu Korppi
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 351 481
Mariia Suokas
Säsongarbetare
  • +358 295 350 541
Emilia van Veen
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 525
  • +358 50 408 2615

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.