Praktik för högskolestuderande

Utrikesministeriet och Finlands ambassader tar emot praktikanter från högskolor för praktikperioder på 2–3 månader. Det förutsätts att de studerande får finansiering för praktiken antingen av sin läroinrättning eller av någon annan av UM godkänd organisation.

Praktikanter i utrikesförvaltningen

Ministeriets enheter, ambassader och konsulat rekryterar huvudsakligen praktikanter från högskolor genom att annonsera på webbplatsen Aarresaari, som är en rekryteringstjänst för akademiker.

Den som vill ha en praktikplats ska med andra ord i första hand vända sig till den person som ansvarar för praktikverksamheten vid det egna universitet eller den egna läroinrättningen, och höra sig för om de har fått erbjudanden om praktikplatser av utrikesministeriet.

Den som fått finansiering kan också direkt kontakta den enhet vid UM eller den ambassad/konsulat som hen är intresserade av.

Det finns inget fastställt datum då praktiken börjar utan man kommer överens om tidsperioden, liksom om arbetsuppgifterna, direkt med den enhet som erbjuder praktikplatsen.

Praktikanter som får finansiering av en finländsk läroinrättning betalas den minimilön som uppfyller Folkpensionsanstaltens arbetsvillkor. Praktikunderstödet bör vara cirka 1000 €/månad. En tredje månad som helt och hållet betalas av utrikesministeriet är också möjlig.

Ambassaderna och konsulaten kan rekrytera utländska studerande eller finländare som studerar utomlands mot en ersättning som motsvarar nivån i stationeringslandet, om den studerande har fått finansiellt stöd eller stipendium av en utländsk läroinrättning.

Praktik som finansieras av Utbildningsstyrelsen 

Utrikesministeriet och Utbildningsstyrelsens avdelning för internationaliseringstjänster finansierar varje år 30 praktikplatser vid Finlands ambassader och konsulat. Praktikperioden är sex månader.

Mer information på Utbildningsstyrelsens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Stipendiater

Ambassaderna och konsulaten rekryterar också praktikanter som får ett stipendium av en organisation som godkänts av utrikesministeriet (en allmännyttig förening eller stiftelse). Stipendiaterna får inte ett anställningsförhållande vid ambassaden.

För närvarande kan man inte arbeta vid utrikesministeriet i Helsingfors på stipendiefinansiering eftersom det krävs ett tjänsteförhållande.

Exempel på arbetsuppgifter för praktikanter i utrikesförvaltningen:

  • Assistera vid enhetens operativa uppgifter
  • Förbereda besök och möten
  • Delta i möten och rapportera från dem
  • Sammanställa material
  • Utarbeta promemorior
  • Utföra utredande arbete av projektnatur
  • Analysera och bedöma olika forskningsresultat

Närmare upplysningar

ger Nina Aksentjeff tlf. +358 295 350 055 (praktik vid UM)

och Suvi-Marja Sallinen tlf. +358 295 350 908 eller UMpaikaltapalkatut@formin.fi (praktik vid ambassader)

Mer på webbplatsen

Sidansvarig