Internationell rekrytering

På utrikesministeriet vill vi uppmuntra finländare att söka sig till en internationell karriär. Det finns många intressanta arbetsuppgifter ute i världen. Det är viktigt att finländare syns och hörs på internationella arenor.