Enheten för sektorpolitik

Enheten för sektorpolitik har följande uppgifter:

 • beredning och tillämpning av sektorpolitiska och tematiska linjedragningar och strategier samt deltagande i internationellt samarbete på detta område, till den del detta inte hänför sig till andra enheter inom ministeriet
 • expertis för avdelningar och enheter som sköter utvecklingssamarbete
 • kvalitetskontroll av utvecklingssamarbetet och rådgivning angående detta samt utveckling av utvecklingssamarbetets instrument
 • utveckling av utvecklingssamarbetets föreskrifter, anvisningar, metoder och förvaltning rörande sektorpolitiken
 • de utvecklingspolitiska aspekterna av handel och utveckling samt handelsrelaterat utvecklingssamarbete
 • koordinering av kvalitetsgruppen.

E-mail

 • KEO-20@formin.fi

Postaddress

Enheten för sektorpolitik
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Saana Halinen
Enhetschef
 • +358 295 351 782
David Korpela
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 351 050
Silja Leinonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 302
Minja Nieminen
Attaché
 • Minja.Nieminen@formin.fi
 • +358 295 350 237
Sanni Saarinen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 020
Annamari Tornikoski
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 060

Administrativa uppgifter

Outi Kotonen
Ekonomiadministrationsansvarig
 • +358 295 351 848

Utvecklingspolitiska rådgivare

Gisela Blumenthal
Utvecklingspolitisk rådgivare
hälsofrågor
 • +358 295 350 958
Alva Bruun
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 112
 • +358 50 354 4703
Henri Horn
Utvecklingspolitisk rådgivare
energisektorn
 • +358 295 350 059
Vesa Kaarakka
Utvecklingspolitisk rådgivare
skogssektorn
 • +358 295 350 963
Tiina Markkinen
Utvecklingspolitisk rådgivare
Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneret
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 351 707
Outi Myatt-Hirvonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 317
Satu Pehu-Voima
Utvecklingspolitisk rådgivare
undervisningssektorn
 • +358 295 351 886
Olli Ruohomäki
Utvecklingspolitisk rådgivare
Antti Rautavaara
Utvecklingspolitisk rådgivare
vattensektorn
 • +358 295 350 172
 • +358 50 331 6172
Katariina Sario
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 105
Sanna-Liisa Taivalmaa
Utvecklingspolitisk rådgivare
landsbygdsutveckling
 • +358 295 351 490

Arbetsprövarer och praktikanter

Anna Auvinen
Säsongarbetare
 • +358 295 350 182

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.