Enheten för sektorpolitik

Enheten för sektorpolitik har följande uppgifter:

 • beredning och tillämpning av sektorpolitiska och tematiska linjedragningar och strategier samt deltagande i internationellt samarbete på detta område, till den del detta inte hänför sig till andra enheter inom ministeriet
 • expertis för avdelningar och enheter som sköter utvecklingssamarbete
 • kvalitetskontroll av utvecklingssamarbetet och rådgivning angående detta samt utveckling av utvecklingssamarbetets instrument
 • utveckling av utvecklingssamarbetets föreskrifter, anvisningar, metoder och förvaltning rörande sektorpolitiken
 • de utvecklingspolitiska aspekterna av handel och utveckling samt handelsrelaterat utvecklingssamarbete
 • koordinering av kvalitetsgruppen.
 • planering och övervakning av högskolesamarbete och forskning som finansieras med medel för utvecklingssamarbete, inklusive samarbete med FN:s globala institut for utvecklingsekonomi (UNU-WIDER)

E-post

 • KEO-20@formin.fi

Personal

Saana Halinen
Enhetschef
 • +358 295 351 782
Hanna Rinkineva
Ansvarig tjänsteman
Maria Mäkelä
Högskolepraktikant

Utvecklingspolitiska rådgivare

Vesa Kaarakka
Utvecklingspolitisk rådgivare
skogssektorn
 • +358 295 350 963
Tiina Markkinen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 351 553
Outi Myatt-Hirvonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 317
Mina Mojtahedi
Utvecklingspolitisk rådgivare
icke-diskriminering
 • +358 295 350 220
Paula Malan
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 424
Krista Orama
Utvecklingspolitisk rådgivare, jämställdhet
 • +358 295 350 066
Katja Tiilikainen
Utvecklingspolitisk rådgivare
jämställdhetsfrågor
Utvecklingspolitisk rådgivare, Jämställdhet
 • +358 50 575 1760
 • +358 295 350 632
Lotta Valtonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
demokrati och god förvaltning
 • +358 295 350 423
Sanna-Liisa Taivalmaa
Utvecklingspolitisk rådgivare
landsbygdsutveckling
 • +358 295 351 490
Mika Vehnämäki
Utvecklingspolitisk rådgivare
ekonomi
 • +358 295 350 984
Silja Leinonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 302
Iina Älli
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 230
 • +358 50 314 5285
Annamari Tornikoski
Utvecklingspolitisk rådgivare
mänskliga rättigheter
 • +358 29 535 0105

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.