Enheten för sektorpolitik

Enheten för sektorpolitik har följande uppgifter:

 • beredning och tillämpning av sektorpolitiska och tematiska linjedragningar och strategier samt deltagande i internationellt samarbete på detta område, till den del detta inte hänför sig till andra enheter inom ministeriet
 • expertis för avdelningar och enheter som sköter utvecklingssamarbete
 • kvalitetskontroll av utvecklingssamarbetet och rådgivning angående detta samt utveckling av utvecklingssamarbetets instrument
 • utveckling av utvecklingssamarbetets föreskrifter, anvisningar, metoder och förvaltning rörande sektorpolitiken
 • de utvecklingspolitiska aspekterna av handel och utveckling samt handelsrelaterat utvecklingssamarbete
 • koordinering av kvalitetsgruppen.

E-post

 • KEO-20@gov.fi

Personal

Sami Pirkkala
Enhetschef
 • +358 295 350 907

Utvecklingspolitiska rådgivare

Krista Orama
Utvecklingspolitisk rådgivare, jämställdhet
 • +358 295 350 066
Iina Älli
 • +358 295 350 230
 • +358 50 314 5285
Lotta Valtonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
Demokrati och god förvaltning
 • +358 295 350 423
Jussi Karakoski
 • +358 50 407 6338
 • +358 295 350 248
Mika Vehnämäki
 • +358 295 350 984
Silja Leinonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 302
Annamari Tornikoski
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 29 535 0105
Outi Myatt-Hirvonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 317
Vesa Kaarakka
Utvecklingspolitisk rådgivare
skogssektorn
 • +358 295 350 963
Jukka Ilomäki
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 093
Jouko Eskelinen
Livsmedelstrygghet, energi, integrering av personer med funktionsnedsättning
 • +358 295 352 034
Timo Voipio
Utvecklingspolitisk rådgivare
utvecklingspolitik

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.