Enheten för sektorpolitik

Enheten för sektorpolitik har följande uppgifter:

 • beredning och tillämpning av sektorpolitiska och tematiska linjedragningar och strategier samt deltagande i internationellt samarbete på detta område, till den del detta inte hänför sig till andra enheter inom ministeriet
 • expertis för avdelningar och enheter som sköter utvecklingssamarbete
 • kvalitetskontroll av utvecklingssamarbetet och rådgivning angående detta samt utveckling av utvecklingssamarbetets instrument
 • utveckling av utvecklingssamarbetets föreskrifter, anvisningar, metoder och förvaltning rörande sektorpolitiken
 • de utvecklingspolitiska aspekterna av handel och utveckling samt handelsrelaterat utvecklingssamarbete
 • koordinering av kvalitetsgruppen.

E-post

 • KEO-20@gov.fi

Personal

Sami Pirkkala
Enhetschef
 • +358 295 350 907
Veera Vainionperä-Torres Villa
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 068

Utvecklingspolitiska rådgivare

Vesa Kaarakka
Utvecklingspolitisk rådgivare
skogssektorn
 • +358 295 350 963
Henri Horn
Utvecklingspolitisk rådgivare
energisektorn
Outi Myatt-Hirvonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 317
Paula Malan
 • +358 295 350 424
Krista Orama
Utvecklingspolitisk rådgivare, jämställdhet
 • +358 295 350 066
Heli Mikkola
 • +358 295 350 592
Katja Tiilikainen
Utvecklingspolitisk rådgivare
Utvecklingspolitisk rådgivare, Jämställdhet
 • +358 295 350 632
 • +358 50 575 1760
Lotta Valtonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
demokrati och god förvaltning
 • +358 295 350 423
Sanna-Liisa Taivalmaa
 • +358 295 351 490
Mika Vehnämäki
 • +358 295 350 984
Silja Leinonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 302
Iina Älli
 • +358 295 350 230
 • +358 50 314 5285
Jukka Ilomäki
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 093

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.