Enheten för sektorpolitik

Enheten för sektorpolitik har följande uppgifter:

 • beredning och tillämpning av sektorpolitiska och tematiska linjedragningar och strategier samt deltagande i internationellt samarbete på detta område, till den del detta inte hänför sig till andra enheter inom ministeriet
 • expertis för avdelningar och enheter som sköter utvecklingssamarbete
 • kvalitetskontroll av utvecklingssamarbetet och rådgivning angående detta samt utveckling av utvecklingssamarbetets instrument
 • utveckling av utvecklingssamarbetets föreskrifter, anvisningar, metoder och förvaltning rörande sektorpolitiken
 • de utvecklingspolitiska aspekterna av handel och utveckling samt handelsrelaterat utvecklingssamarbete
 • koordinering av kvalitetsgruppen.

E-post

 • KEO-20@formin.fi

Personal

Saana Halinen
Enhetschef
 • +358 295 351 782
Hanna Rinkineva
Anu Lager-Veltheim
Administrationsansvarig
utvecklingssamarbetets projektadministration
 • +358 295 350 582

Utvecklingspolitiska rådgivare

Vesa Kaarakka
Utvecklingspolitisk rådgivare
skogssektorn
 • +358 295 350 963
Tiina Markkinen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 351 553
Outi Myatt-Hirvonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 317
Mina Mojtahedi
Utvecklingspolitisk rådgivare
icke-diskriminering
 • +358 295 350 220
Paula Malan
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 424
Venla Voutilainen
 • +358 295 350 219
Anu Hassinen
Utvecklingspolitisk rådgivare
energisektorn
 • +358 295 350 543
Katja Tiilikainen
Utvecklingspolitisk rådgivare
jämställdhetsfrågor
 • +358 50 575 1760
 • +358 295 350 632
Sanna-Liisa Taivalmaa
Utvecklingspolitisk rådgivare
landsbygdsutveckling
 • +358 295 351 490
Karri Eloheimo
Specialsakkunnig
Vattensektorn
 • +358 50 534 2534
Silja Leinonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 302
Olli Ruohomäki
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 980
Iina Älli
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 230
 • +358 50 314 5285
Annamari Tornikoski
Utvecklingspolitisk rådgivare
mänskliga rättigheter
 • +358 29 535 0105

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.