Enheten för södra och västra Afrika

Enheten för södra och västra Afrika (ALI-30)


• Att bereda och samordna Finlands målsättningar, verksamhetsprinciper och ståndpunkter i politiska, handelspolitiska, handelsekonomiska och utvecklingspolitiska frågor som har att göra med Finlands relationer till länderna, deras regionala organisationer och andra samarbetsorgan och -processer.

• Att främja det handelsekonomiska samarbetet mellan Finland och regionens länder, inklusive Team Finland-arbetet.

• Att fastställa mål för utvecklingssamarbetet, att bereda, förvalta och övervaka program och projekt, föredra och behandla dem internt vid utrikesministeriet.

• Att arrangera stats- och ministerbesök till och från regionen, att upprätthålla kontakten till regionens länder, till exempel bilaterala konsultationer, exportfrämjande och så kallade programförhandlingar och biståndsgivarmöten gällande utvecklingssamarbete.

• Att bereda ståndpunkter och representera Finland i EU:s arbetsgrupper och kommittéer som rör regionen. Att utveckla Finlands beskickningar i området och styra deras verksamhet till exempel genom regionala möten, bedömning av beskickningschefernas verksamhetsplaner, årliga samtal med beskickningscheferna och bedömning av beskickningarnas årsplaner.

• Att samordna ärenden som rör regionen med andra avdelningar vid utrikesministeriet, särskilt politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitiska avdelningen, samt vid behov även med den övriga statsförvaltningen.

• Att bevaka Finlands och EU:s politik och GUSP-ståndpunkter som gäller regionens länder, särskilt Sahelregionen och G5

• Horisontella frågor som gäller hela kontinenten, till exempel fred och säkerhet, migration, klimatfrågor, radikalisering, allmänna utvecklingsfrågor.

• Regionala organisationer: Southern African Development Community (SADC), Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Economic Community of West African States (ECOWAS)

E-mail

 • ALI-30@formin.fi

Postaddress

Enheten för södra och västra Afrika
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Juha Savolainen
Enhetschef
 • +358 295 351 508
Saija Immonen
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 191
 • +358 9 160 564 29

Teamet för södra Afrika

Sanna Halinen-Kaira
Teamledare
Södra Afrika
 • +358 295 350 562
Jan Koivu
Inspektör
 • +358 295 350 547

Moçambique-teamet

Tuulikki Parviainen
Teamledare
Moçambique, Angola, Swaziland
 • +358 295 350 550
Juhana Lehtinen
Inspektör
 • +358 295 350 044

Teamet för Zambia

Harri Sallinen
Teamledare
Zambia, Zimbabwe, Malawi
 • +358 295 350 551
Marja Ahonen
Attaché
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 875

Teamet för Väst- och Centralafrika

Jussi Nummelin
Teamledare
Väst- och Centralafrika
 • +358 295 351 768
Verna Leinonen
Ansvarig tjänsteman
Väst- och Centralafrika
 • +358 295 350 340

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.