Enheten för södra och västra Afrika

Enheten för södra och västra Afrika (ALI-30)


• Att bereda och samordna Finlands målsättningar, verksamhetsprinciper och ståndpunkter i politiska, handelspolitiska, handelsekonomiska och utvecklingspolitiska frågor som har att göra med Finlands relationer till länderna, deras regionala organisationer och andra samarbetsorgan och -processer.

• Att främja det handelsekonomiska samarbetet mellan Finland och regionens länder, inklusive Team Finland-arbetet.

• Att fastställa mål för utvecklingssamarbetet, att bereda, förvalta och övervaka program och projekt, föredra och behandla dem internt vid utrikesministeriet.

• Att arrangera stats- och ministerbesök till och från regionen, att upprätthålla kontakten till regionens länder, till exempel bilaterala konsultationer, exportfrämjande och så kallade programförhandlingar och biståndsgivarmöten gällande utvecklingssamarbete.

• Att bereda ståndpunkter och representera Finland i EU:s arbetsgrupper och kommittéer som rör regionen. Att utveckla Finlands beskickningar i området och styra deras verksamhet till exempel genom regionala möten, bedömning av beskickningschefernas verksamhetsplaner, årliga samtal med beskickningscheferna och bedömning av beskickningarnas årsplaner.

• Att samordna ärenden som rör regionen med andra avdelningar vid utrikesministeriet, särskilt politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitiska avdelningen, samt vid behov även med den övriga statsförvaltningen.

• Att bevaka Finlands och EU:s politik och GUSP-ståndpunkter som gäller regionens länder

• Regionala organisationer: Southern African Development Community (SADC), Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), Economic Community of West African States (ECOWAS)

Verksamhetsområde

E-post

  • ALI-30@gov.fi

Postadress

Enheten för södra och västra Afrika
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Hannu Heinonen
Enhetschef
  • +358 295 351 501
Tuulikki Parviainen
Specialsakkunnig
Utvecklingspolitik
  • +358 295 350 195
Petri Wanner
Specialsakkunnig
Utvecklingspolitik
  • +358 295 350 553

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.