Utrikesministeriets Team Finland-tjänster för företag

Utrikesministeriet och ambassaderna arbetar för att förbättra finländska företags affärsmöjligheter utomlands. Företagen får information, hjälp med att knyta kontakter och svar på frågor som rör marknadstillträde. Utrikesministeriet kan också stå till tjänst med att erbjuda finansiering på tillväxtmarknader.

Handelspolitisk påverkan och marknadstillträde

Utrikesministeriet identifierar de rätta kanalerna för påverkan och tar upp företagens frågor om marknadstillträde. Påverkansarbetet förutsätter att företagen i god tid definierar sina målsättningar och behov då det gäller att träda in på en marknad. På detta sätt kan Finlands intressen föras fram och drivas i olika förhandlingsprocesser i EU och bilateralt med andra länder.

Utrikesministeriet och ambassaderna kan också hjälpa företag att lösa akuta problem som rör marknadstillträde. Finlands ambassader och konsulat samarbetar långsiktigt med EU-kommissionen och EU:s delegationer för att undanröja handelshinder.

Knyt kontakter

Finlands ambassader och konsulat hjälper företag att knyta kontaker med lokala aktörer och potentiella samarbetspartner. Evenemangen för nätverksskapande kan variera från arbetsluncher och middagar till seminarier och workshoppar.

Om ambassadchefen eller en högt uppsatt tjänsteman från utrikesministeriet deltar, till exempel med ett kort välkomsttal, kan det bidra med en viss prestige till företagets evenemang. På detta sätt kan företaget öka sin tillförlitlighet, trovärdighet och synlighet på målmarknaden.

:

Ambassaderna kan också hjälpa finländska företag med att knyta kontakter till myndigheter i mållandet. Ambassaderna kan skriva rekommendationsbrev eller introducera företaget till lokala konsulter.

Informationstjänster

Team Finland-resorna är ett effektivt sätt att skapa och upprätthålla kontakter till lokala aktörer på intressanta marknader. Utrikesministeriet arrangerar regelbundet Team Finland-resor utifrån företagens behov och intressen, och i samarbete med olika organisationer.

Av Finlands ambassader och konsulat kan företag få allmän information om mållandet och olika former av stöd och sparring beroende på företagets behov. Utrikesministeriets nätverk av ambassader och konsulat producerar rapporter om stationeringslandet som verksamhetsmiljö (country outlook), också med tanke på företagens verksamhet. Rapporterna finns tillgängliga under rubriken Aktuellt på utrikesministeriets webbplats.

Ambassaderna och konsulaten producerar också aktuell information om marknadsmöjligheter inom specifika sektorer och konkreta försäljningsmöjligheter (sales leads) på Team Finland-webbplatsen marketoppotunities.fi(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet erbjuder företag information också om internationella organisationers och utvecklingsbankers offentliga upphandlingar.

Finansieringsmöjligheter på tillväxtmarknader

Utrikesministeriet stöder finansieringsinstrument för den privata sektorn med utvecklingsmedel för att stödja finländska företags partnerskap och affärsmöjligheter i utvecklingsländer.

Utrikesministeriet erbjuder företag information och rådgivning om olika finansieringstjänster: Finnfunds finansiering, BEAM-programmets innovationsfinansiering, Finnpartnerships stöd för partnerskap och utrikesministeriets investeringsstöd för utvecklingsländer.

Utrikesministeriet medlem i Team Finland

Utrikesministeriet har ett nära samarbete med de andra organisationerna i Team Finland. Vid behov styr vi företagen vidare till Business Finland eller Finnvera så att företagen får all service och information på ett ställe. Den nya organisationen Business Finland som är en sammanslagning av Finpro och Tekes står till tjänst med ett allt effektivare utbud av tjänster för internationell företagsverksamhet.

Ta kontakt!

Ta kontakt med utrikesministeriet på adressen teamfinland(a)formin.fi eller direkt med ambassaden i ditt målland.

Du kan också fylla i formuläret ”Begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.)” på webben. Team Finlands experter kan då preliminärt bedöma ditt företags servicebehov och tar sedan kontakt för att ta fram en lämplig servicehelhet för just ditt företag