Intyg över säkerhetsutredning av företag 

Internationella intyg över säkerhetsutredning av företag utfärdas i Finland av Nationella säkerhetsmyndigheten NSA som finns vid utrikesministeriet.

Om ditt företag behöver ett intyg över säkerhetsutredning av företag (Facility Security Clearance, FSC), kontakta NSA: nsa@formin.fi.