Utvecklingsakademin: ett program som introducerar journalister i utvecklingsfrågor

Utrikesministeriet arrangerar Utvecklingsakademin en gång i året, som är ett introduktionsprogram i utvecklingsfrågor för finländska journalister.

Journalister som skriver anteckningar.
Foto: AdobeStock

I Utvecklingsakademin bekantar sig journalisterna med globala utvecklingsfrågor samt med Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. 

Ansökningstiden infaller i allmänhet på hösten och själva programmet på våren. På utrikesministeriets webbplats informeras om ansökan. I programmet ingår seminariedagar i Helsingfors och en resa ut på fältet i något land som är viktigt för det finska utvecklingssamarbetet.

Till programmet väljs ungefär 15 journalister. Målet är att samla en grupp som representerar olika medier på olika håll i Finland. Valet görs av utrikesministeriets kommunikationsavdelning utgående från ansökningar.

Utrikesministeriet betalar rese-, inkvarterings- och visumutgifterna. Deltagarna står själva för övriga utgifter.