Fonden EEP Afrika stöder miljö- och energiinnovationer

Miljö- och energipartnerskapsprogrammet EEP (Energy and Environment Partnership) inledde sin verksamhet i södra och östra Afrika år 2010. Numera är EEP Afrika en fond som administreras av Nordiska utvecklingsfonden NDF.

Genom EEP Afrika stöds användningen av och tillgången till ren energi, energieffektivitet och miljövänlig affärsverksamhet i 15 olika länder i södra och östra Afrika. Av projektansökningarna måste det framgå att affärsverksamheten efter stödperioden har förutsättningar att fortsätta utan understöd.

Det finns två alternativa finansieringssätt. Det första sättet är att i början av kommersialiseringen ansöka om 0,2–1 miljoner euro i understöd eller räntefritt lån. Det andra sättet är att ansöka om högst två miljoner euro för att utveckla eller expandera affärsverksamheten. Understödet fås i form av lån, garantier eller annan finansiering som delar på den ekonomiska risken.

EEP inledde sin verksamhet i Centralamerika samt i Anderna (dessa program har sedermera avslutats) och utvidgades därifrån till Mekongområdet i Sydostasien år 2009 (där projektet höll på till utgången av 2018).

Läs mer om EEP:s Afrikaprogram (på engelska)(Länk till en annan webbplats.)

Ytterligare information om EEP Afrikas resultat (på engelska)(Länk till en annan webbplats.)