Begäran om kontroll av personuppgifter

Du kan skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter och få se dina personuppgifter som har registrerats i ministeriets tjänster genom att fylla i en blankett för utskrift och skicka den till ministeriets registratorskontor.

Du kan begära tillgodoseende av dina dataskyddsrättigheter via vår e-tjänst. Du kan logga in i tjänsten med finländska bankkoder, mobil-id eller certifikatkort.

Alternativt kan du göra en begäran om information genom att fylla i vår blankett för detta och skicka den undertecknad per brev eller e-post till vårt registratorskontor (kontaktuppgifter nedan). Använd utrikesministeriets säkra e-post när du skickar meddelanden (https://turvaviesti.gov.fi(Länk till en annan webbplats.)), så krypteras meddelandet och dina personuppgifter skyddas. Du kan också lämna in den ifyllda blanketten till vårt serviceställe på Riddaregatan.

Vårt svar på en begäran om information som kommit in till registratorskontoret skickar vi som rekommenderat brev. Vi kan också lämna in svaret till servicestället på Riddaregatan eller en finsk beskickning där du kan avhämta det. Observera att du måste styrka din identitet innan vi lämnar ut några uppgifter. För detta behövs till exempel pass eller någon annan officiell identitetshandling. 
 
Utrikesministeriets registratorskontor
Kirjaamo.Um@formin.fi
Statsrådets kansli
PB 23, 00023 Statsrådet

Besöksadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors 

Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.15

Mer information

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter inom utrikesförvaltningen, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på adressen tietosuoja(at)formin.fi.