Begäran om att få personuppgifter till påseende

Du kan skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter och få se dina personuppgifter som har registrerats i ministeriets tjänster genom att fylla i en blankett för utskrift och skicka den till ministeriets registratorskontor.

Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

Vi ber dig att på blanketten ge personuppgifter och andra uppgifter för att vi ska kunna leverera registrerade personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Fyll i blanketten noggrant, skriv ut den och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor. Du kan också lämna in den ifyllda blanketten till servicestället på Riddaregatan.

Registratorskontoret
PB 176
00023 Statsrådet
Besöksadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors 
Öppettider: må-fre kl. 7.30 - 16.15