Länkar till jobb vid internationella organisationer

FN-systemet

UNjobs(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 
UN careers(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
FAO - Food and Agricultural Organization(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
IAEA - Internationella atomenergiorganet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
IARC - International Agency for Research on Cancer(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ICAO - Internationella civila luftfartsorganisationen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ICC - International Computing Centre(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ICSC - International Civil Service Commission(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
IFAD - Internationella jordbruksutvecklingsfonden(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ILO - Internationella arbetsorganisationen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
IMF - Internationella valutafonden(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ITC - International Trade Center(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 
ITU - Internationella teleunionen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
OHCHR - Office of the United Nations High Comissioner for Human Rights(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UN - Förenta Nationerna(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNAIDS - FN:s HIV/AIDS-program(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNCTAD - FN:s konferens om handel och utveckling(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNDP - FN:s utvecklingsprogram(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNEP - FN:s miljöprogram(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNESCO - FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNFCCC(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNFPA - FN:s befolkningsfond(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNHCR - FN:s flyktingkommissariat (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNICEF - FN:s barnfond(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNIDO - FN:s organisation för industriell utveckling(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNODC - FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNOV - United Nations Office at Vienna(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNU - FN-universitetet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UNV - United Nations Volunteers(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
UN Women - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 
WFP - FN:s livsmedelsprogram(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
WHO - Världshälsoorganisationen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
WIPO - World Intellectual Property Organization(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
WTO - Världshandelsorganisationen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

UN Careers(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 
UNjobs(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Internationella utvecklingsbanker

ADB - Asian Development Bank(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Asiatiska utvecklingsbanken)
AFDP - African Development Bank - AFDP (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)(Afrikanska utvecklingsbanken)
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska utvecklingsbanken)
ECDPM(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (European Centre for Development Policy Management)
IDB - Inter-American Development Bank(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Latinamerikanska utvecklingsbanken) 
IFC - International Finance Corporation (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)(IFC, Internationella finansieringsbolaget)
NDF - Nordic Development Fund(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
World Bank(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Världsbanken)
The World Bank Group(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)IBRD(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) | IDA(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) | IFC(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) | MIGA(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) | ICSID(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Humanitärt bistånd

Reliefweb(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Andra internationella organisationer

Amnesty International (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
CERN - European Laboratory for Particle Physics(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
CGIAR - Concultative Group on International Agricultural Research(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
COE- Europarådet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

EFI – European Forest Institute(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
EMBL - European Molecular Biology Laboratory(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
EPO - European Patent Office(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ESO - European Southern Observatory(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
EU - (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Europeiska unionen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ICC - Internationella brottmålsdomstolen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ICJ – International Court of Justice(Länk till en annan webbplats.)
ICRC - International Committee of the Red Cross(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
ICTP - International Centre for Theoretical Physics(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
INTOSAI - International Organisation of Supreme Audit Institutions(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
IOM - International Organisation for Migration(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
IRMCT – International Residual Mechanism for Criminal Tribunals(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
NEA - Nuclear Agency in Paris(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
OneWorld(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Norden(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Sustainable Energy for All (SEforALL)(Länk till en annan webbplats.)
WWF - World Wildlife Fund(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)