Diplomatportalen

Diplomatportalen är en tjänst för utländska beskickningar och internationella organisationer i Finland.

De engelskspråkiga sidorna innehåller praktiskt information och anvisningar om diplomatiska privilegier och diplomatisk immunitet samt blanketter avsedda för beskickningarna. Via portalen kan beskickningarna också informeras om aktuella ärenden vid protokolltjänsterna.