Intern revision - ett verktyg för övervakning

Vid utrikesministeriet finns en enhet för intern revison som granskar verksamheten inom utrikesministeriet, vid ambassaderna och konsulaten. När utvecklingssamarbetet granskas undersöker man om övervakningen av projekt och program är tillräcklig och effektiv.

Det bedöms också om de metoder som används garanterar att medlen används till rätt ändamål. På basis dessa bedömningar ger enheten rekommendationer om hur övervakningen och riskhanteringen kan förbättras och följer upp hur rekommendationerna omsätts i praktiken.