Enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter

Enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter har följande uppgifter:

 • politiska och allmänna frågor gällande mänskliga rättigheter
 • politiska frågor gällande mänskliga rättigheter i internationella och regionala organisationer
 • flykting-, immigrations- och asylpolitiska frågor, UNHCR
 • stöd för mänskliga rättigheter och demokrati.

E-post

 • POL-40@formin.fi

Postadress

Enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

Tarja Kangaskorte
Enhetschef
 • +358 295 350 292
 • +358 50 401 7923
Annikki Berghem
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 213
Alva Bruun
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 112
 • +358 50 354 4703
Katariina Haapea
Säsongarbetare
 • +358 50 408 3108
 • +358 295 350 398
Anne Haavisto
Assistent
 • +358 295 351 821
Janina Hasenson
 • +358 295 351 902
 • +358 50 448 4890
Jatta Jämsén
Ansvarig tjänsteman
specialuppdrag
 • +358 50 560 2275
 • +358 295 350 378
Eija Limnell
Eija Limnell
Ansvarig tjänsteman
FN:s människorättsärenden
 • +358 295 350 358
Rauno Merisaari
Ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati
 • +358 295 350 974
Mari Mäkinen
Ansvarig tjänsteman
Europarådet, OSSE:s mänskliga dimension
 • +358 295 350 130
 • +358 50 406 7167
Kirsti Niemelä
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 583
Paula Parviainen
Paula Parviainen
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 425
Janette Sorsimo
Projektassistent
Juho Säkkinen
Civiltjänstgörare
 • +358 50 467 9640
 • +358 295 351 711
Katri Viinikka
Katri Viinikka
Ambassadör för jämställdhetsfrågor
jämställdhetsfrågor
 • katri.Viinikka@formin.fi
 • +358 50 453 0216
 • +358 295 350 276
CV

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.