Enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter

Enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter sköter uppgifter som gäller

 • Finlands internationella människorättspolitik, EU:s människorättspolitik och allmänna frågor som rör mänskliga rättigheter
 • människorättspolitiska frågor, jämställdhetsfrågor och demokratifrågor i internationella och regionala organisationer
 • FN:s människorättsfrågor, däribland FN:s generalförsamlings tredje kommitté, rådet för mänskliga rättigheter och kvinnokommissionen
 • Europarådet
 • OSSE:s mänskliga dimension
 • stöd till internationella människorättsorganisationer, inklusive människorättsförsvarare
 • Delegationen för internationella människorättsärenden (IONK)

E-post

 • POL-40@gov.fi

Postadress

Enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöegipaget
Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Tarja Kangaskorte
Enhetschef
 • +358 50 401 7923
 • +358 295 350 292
Anu-Elina Autio
Ansvarig tjänsteman
 • +358 50 466 6035
Marjaana Ettala
Ansvarig tjänsteman
Europarådet, OSSE mänskliga dimension
 • +358 295 350 764
Ann-Mari Fröberg
Teamledare
 • +358 295 350 896
Janina Hasenson
Ledande specialsakkunnig
Mänskliga rättigheter
 • +358 295 351 902
Tiina Jortikka-Laitinen
ambassadör för mänskliga rättigheter
 • +358 295 350 176
Anna Kokko
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
 • +358 50 337 1273
 • +358 295 350 594
Esko Männistö
Ansvarig tjänsteman
 • +358 29 535 0801
Iiris Määttä
Ansvarig tjänsteman
FN:s människorättsärenden, kvinnors rättigheter
 • +358 295 350 567
Annamari Tornikoski
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 29 535 0105
Suvi Tuominen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 735
Katri Viinikka
Ambassadör för jämställdhetsfrågor
jämställdhetsfrågor
 • katri.Viinikka@formin.fi
 • +358 295 350 276
CV

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.