Enheten för passtjänster och notariella tjänster

Enheten för passtjänster och notariella tjänster har följande ansvarsområden:

Resedokument 

 • styr och samordnar ambassadernas och konsulatens verksamhet som gäller pass och deltar i att utveckla systemet för hantering av pass
 • fattar beslut om tjänstepass, behandlar ansökningar om diplomatpass och skaffar tjänstevisum för tjänsteresor som hör till utrikesministeriet ansvarsområde
 • godkänner utländska resedokument

Val och notarietjänster

 • ordnar finländska val utomlands
 • utfärdar intyg för utländska myndigheter i enlighet med lagen om notarius publicus
 • styr och samordnar ambassadernas och konsulatens notarietjänster
 • sköter begäranden om internationell rättshjälp
 • inhämtar handlingar och adressuppgifter om personer endast av någon speciell anledning
 • sköter ärenden i anslutning till fartyg, befolkningsregistret, värnplikt och medborgarskap 

I enhetens uppgifter ingår också rättsliga ärenden och lagstiftningsfrågor, i synnerhet experthjälp, handräckning och rådgivning.

Kundservice

Se kundservicens öppettider och besöksadress på under Kontaktinformation (Öppnar nytt fönster)

Legalisering av dokument
E-post: legalizations.UM@gov.fi

Diplomatpass, tjänstepass, tjänstevisum
E-post: Virkapassit.UM@gov.fi
Tfn: 0295 351 080, 0295 351 085, 0295 351 065

Rådgivning i ärenden som gäller passtjänster
E-post: Passports.MFA@gov.fi

E-post

 • KPA-40@gov.fi

Telefon

 • +358 295 160 01

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392652
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Leena Ritola
Enhetschef
 • +358 295 351 524
Tuomas Alatalo
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
 • +358 295 351 065
Päivi Pukero
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
 • +358 295 351 085
Riitta Puukka
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 428
Päivi Syrjäsuo
Ansvarig tjänsteman
pass- och legaliseringar
Pass och andra resehandlingar
 • +358 295 351 092
Juha Hakkarainen
Ansvarig tjänsteman
Anu Kynkäänniemi
Attaché
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 482
Milla Leino
Assistent
 • +358 295 350 355

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.