Enheten för passtjänster och notariella tjänster

KPA-40 Enheten för passtjänster och notariella tjänster

Enheten har följande ansvarsområden:

Resedokument 

 • styr och samordnar ambassadernas och konsulatens verksamhet som gäller pass och deltar i att utveckla systemet för hantering av pass
 • fattar beslut om tjänstepass, behandlar ansökningar om diplomatpass och skaffar tjänstevisum för tjänsteresor som hör till utrikesministeriet ansvarsområde
 • godkänner utländska resedokument

Val och notarietjänster

 • ordnar finländska val utomlands
 • utfärdar intyg för utländska myndigheter i enlighet med lagen om notarius publicus
 • styr och samordnar ambassadernas och konsulatens notarietjänster
 • sköter begäranden om internationell rättshjälp
 • inhämtar handlingar och adressuppgifter om personer endast av någon speciell anledning
 • sköter ärenden i anslutning till fartyg, befolkningsregistret, värnplikt och medborgarskap 

I enhetens uppgifter ingår också rättsliga ärenden och lagstiftningsfrågor, i synnerhet experthjälp, handräckning och rådgivning.

Kundservice

Se kundservicens öppettider och besöksadress på under Kontaktinformation

Legalisering av dokument

E-post: legalizations@formin.fi

Diplomatpass, tjänstepass, tjänstevisum

E-post: virkapassit.um@formin.fi

Tfn: 0295 351 080, 0295 351 085, 0295 351 065

Telefon

 • +358 295 160 01

E-post

 • kpa-40@formin.fi

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392652
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Leena Ritola
Leena Ritola
Enhetschef
 • +358 295 351 524
Minna-Kaisa Liukko
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 053
Tuomas Alatalo
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
 • +358 295 351 065
Aino Möltsi
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
 • +358 9 160 552 16
 • +358 295 351 080
Päivi Pukero
Administrationsansvarig
konsulära tjänster
 • +358 295 351 085
Lea Cecil
Ansvarig tjänsteman
passärenden
 • +358 295 350 344
Päivi Syrjäsuo
Ansvarig tjänsteman
passärenden
 • +358 295 351 092
Tuula Piirainen
Ansvarig tjänsteman
Rättshjälp, Delgivningar, Begäran om person document, Address förfrågor
 • +358 295 351 940
Karita Tammi-Kortelainen
Ansvarig tjänsteman
handledning för notariella ärenden, förhandsröstning utomlands
 • +358 295 351 060

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.