Enheten för intern revision

Enheten för intern revision lyder under statssekreteraren som är kanslichef. Understatssekreteraren som ansvarar för utvecklingssamarbetet biträder statssekreteraren i ärenden som gäller revision och utvärdering av utvecklingssamarbetet. I ministeriets ekonomireglemente finns föreskrifter om den inre övervakningen. Utöver vad som i ministeriets ekonomistadga bestäms om intern övervakning hör följande ärenden till uppgifter vid enheten för intern granskning:

 • granskning av utrikesförvaltningens verksamhet och ekonomi
 • inspektion av ministeriets verksamhetsenheter och beskickningar
 • initiativ i syfte att förbättra verksamhetens resultat och lönsamhet och att avhjälpa konstaterade brister
 • undersökningsåtgärder i anslutning till den interna inspektionsverksamheten
 • uppföljning av åtgärder som föreslagits i samband med granskningen
 • kontakter till andra granskningsmyndigheter inom statsförvaltningen och bistånd till dem vid granskningen
 • allmän utveckling av kontroll och granskning.

E-post

 • STY-00@formin.fi

Postadress

Enheten för intern revision
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3D KAD
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392030
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Anne Huhtamäki
Anne Huhtamäki
Biträdande generalinspektör vid utrikesförvaltningen
 • +358 295 350 270
CV
Sirpa Koskivuori
Assistent
 • +358 295 351 394
 • +358 9 160 559 41

Granskning av verksamheten

Sauli Heinimaa
Överinspektör
 • +358 295 351 272
Sari Jääskeläinen
Sari Jääskeläinen
Intern inspektör
 • +358 295 350 252
Jaana Mäkelä
Intern inspektör
 • +358 295 350 051
Taru Tammio
Intern inspektör
 • +358 295 350 733
Paula Valpas
Paula Valpas
Intern inspektör
 • +358 295 535 0464

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.