Tillstånd för medelöverföring

Förfarandet med tillstånd och förhandsanmälan som har gällt för penningtrafiken till och från Iran har hävts från och med den 16 januari 2016.

Ett särdrag i EU:s sanktioner som tidigare riktades mot Iran var att medelöverföringar som översteg ett visst gränsvärde förutsatte förhandstillstånd från utrikesministeriet och överföringar under detta gränsvärde men över 10 000 euro en förhandsanmälan till ministeriet. Tillstånd och förhandsanmälan krävdes när betalningsmottagaren, eller en person eller ett företag som deltagit i betalningsförmedlingen, var iransk. Detta system har frångåtts från och med den 16 januari 2016.

Se närmare gällande Iransanktioner.