Sanktioner mot användning och spridning av kemiska vapen

Bakgrund

Läs sökanvisningarna innan du öppnar länkarna till rättsakterna.

Sanktionerna grundar sig på rådets beslut (Gusp) 2018/1544(Länk till en annan webbplats.) och förordning (EU) 2018/1542(Länk till en annan webbplats.) som trädde i kraft den 16 oktober 2018.

Innehållet i huvuddrag

Frysning av tillgångar

  • Tillgångar som tillhör de nämnda personerna och samfunden, som är ansvariga för att bruka, utveckla eller främja användningen av kemiska vapen, ska frysas, och det är förbjudet att överlåta tillgångar eller ekonomiska resurser till dem.

Reserestriktioner

  • De nämnda personerna och samfunden, som är ansvariga för att bruka, utveckla eller främja användningen av kemiska vapen, ska nekas inresa och transitering.