Förberedande kurser för uppgifter inom utvecklingssamarbetet

Kursen i utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik är en förberedande kurs för den som ska ut i världen för att arbeta med utvecklingssamarbete.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer och organisationer med direkt koppling till sådant utvecklingssamarbete som finansieras av utrikesministeriet. Det kan till exempel vara frågan om konsulter och forskare som arbetar som sakkunniga i internationella organisationer, frivilligorganisationer eller deltar i IKI-projekt och andra utvecklingssamarbetsprojekt eller blivande biträdande experter i FN (JPO, UNV, SARC).

Övriga intresserade kan ansöka om att få delta.

Urvalskriterierna är följande:

  • deltagande i ett projekt som finansieras av utrikesministeriet
  • kontakter till organisationer som genomför utvecklingssamarbete (konsultbyråer, universitet)
  • intresse för och potentiella uppdrag inom utvecklingsfinansierade projekt.

I kursen deltar också personer som arbetar vid utrikesministeriet med utvecklingspolitiska frågor.

Kursens syfte

Kursen erbjuder grundläggande kunskaper om Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Kursens syfte är att

  • skapa en övergripande bild av den internationella verksamhetsmiljön och en uppfattning om effektivitet och  resultatstyrning i utvecklingssamarbetet
  • skapa en övergripande bild av regeringens utvecklingspolitiska linje, principer, mål och viktigaste prioriteter.
  • öka kunskapen om Finlands olika sätt att påverka
  • ge en övergripande bild av hur Finlands utvecklingssamarbete genomförs, dess kanaler och vägledande principer.

Kursernas tidpunkter 2021

  • Den 31 maj – 4 juni 2021. Finland's development policy and cooperation in 2021 (på engelska).

Bindande anmälan senast den 26 maj 2021. Kursens längd: 5 halva dagar.

Skriv ut och fyll i anmälningsblanketten. Returnera den per e-post eller post till adressen på blanketten.

Anmälningsblankett (.rtf)

Ytterligare information: enheten för utvecklingspolitik, Hannele.Karppinen(a)formin.fi.

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa