Stöd till finländska civilsamhällesorganisationer och stiftelser

Utrikesministeriet har många stödformer för stöd av civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbetsverksamhet: programstöd, projektstöd, stöd till information och global fostran samt till den nationella andelen av EU:s bidrag till civilsamhällesorganisationer. 

Stödet är prövningsbaserat statsunderstöd på vilket lagen om statsunderstöd 2001/688(Länk till en annan webbplats.) tillämpas.