Utrikesministeriet 100 år

I år är det hundra år sedan utrikesministeriet grundades. Jubileumsårets program handlar om den finländska utrikespolitikens historia och aktuella läge. Utrikesministeriet – 100 år av arbete för Finlands och finländarnas bästa.

Offentligt evenemang: 100 år av utrikespolitik

Föreläsningsserie om utrikesministeriets och den finländska utrikespolitikens historia och aktuella läge

Plats: Engelsalen, utrikesministeriet, Maringatan 22, Helsingfors

  • 17.1 Sjöekipagets historia
  • 14.2 Inte bara en arbetsplats – diplomatlivet genom familjemedlemmarnas ögon
  • 28.3 Finland i internationella organisationer – historia och erfarenheter

Föredragsserien fortsätter hela året, programmet offentliggörs efter hand.

Utställning: Utrikesministeriet 100 år

UM100-näyttelyjulistekuva
 

Utställningen om utrikesministeriets historia och nutid är en del av programmet under utrikesministeriets 100-årsjubileum. Under 2018 kommer utställningen att visas i olika delar av landet.Utrikesministeriet har utarbetat utställningen i samarbete med designern Pekka Kouhia. Utställningen finns också digitalt.

  • 28.2–24.3 Riksdagens bibliotek, Auroragatan 6
  • 3.-28.4 Karleby huvudbibliotek, Storgatan 3
  • 3.-28.4 Vasa huvudbibliotek, Biblioteksgatan 13
  • 1.-30.6 Tavastehus huvudbibliotek, Lukiokatu 2

Seminarium: Finlandsbilden på film under 100 år

Plats: Biografen Orion, Eriksgatan 15, Helsingfors

18.4 Seminarium om Finlandsbilden som ordnas i samarbete med  Nationella audiovisuella institutet

Seminarium: Krishantering nu – vi löser konflikter och bygger fred tillsammans

Plats: Kellohalli, Teurastamo, Verkstadsgatan 2, byggnad 1 E, Helsingfors

Tidpunkt: 17.5

Övrigt

19.7 Utrikesministeriet deltar i Finlandsarenan